ชาวนาหลายพื้นที่ถือฤกษ์วันพืชมงคล ลงมือไถปรับที่นา-ปักดำต้นกล้า ขอราคาข้าวตันละ 1 หมื่นบาท

เมื่อเวลา 6.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม ชาวนาในจังหวัดบึงกาฬ ถือฤกษ์วันพืชมงคล ที่มีการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้เริ่มลงมือไถปรับพื้นที่นาและหว่านข้าว ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคล และจะทำให้ข้าวเจริญงอกงามให้ผลผลิตดี ประกอบกับก่อนหน้านี้ มีพายุฤดูร้อนพัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬ จนสามารถไถนาและหว่านเมล็ดข้าวได้ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ซึ่งให้ผลผลิตดีประมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่ และยังทนแล้งได้ดี โดยชาวนาหวังว่าในปีนี้รัฐบาลจะช่วยเหลือให้ราคาข้าวสูงกว่าปีที่ผ่านมา

ด้านนายศักดิ์นรินทร์ ลอยฟ้า อายุ36 ปี ชาวบ้านนาสวรรค์ ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างนำรถไถนามาปรับที่นาพร้อมกับหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ได้ร่วมกับเพื่อน 3 คนนำรถไถมารับจ้างบริการ โดยได้ไถดะทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้ว วันนี้ใช้รถ 2 คันไถพรวนปรับหน้าดิน ส่วนรถไถคันของตนจะใช้สำหรับหยอดเมล็ดข้าว ค่าจ้างทำ 3 อย่างคือไถ่ดะ ไถพรวน และหยอดเมล็ดจะตกไร่ละ 900 บาท ถ้าไถดะและพรวนดินจะคิด 600 บาท วันๆ หนึ่งหักค่าน้ำมัน 500 บาทต่อคันจะเหลือเงินคันละประมาณ 2,000 บาท ซึ่งก็นับว่าเป็นรายได้ดีพอสมควร

และในช่วงเช้าวันเดียวกันที่จังหวัดอุทัยธานี เกษตรกรในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานี ถือฤกษ์ดีในวันพืชมงคล ปี 2560 ในการเริ่มการเพาะปลูกพืชผลการเกษตรกันตั้งแต่ช่วงเช้า อย่างเช่นชาวนาในพื้นที่ตำบลหาดทนง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ที่ร่วมโครงการทำนาแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้แก่ทางราชการและเอกชน ร่วมกันผลิตและร่วมกันขายลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ โดยมีสมาชิกรวมกันเกือบ 100 ราย พื้นที่ทำนากว่า 2,000 ไร่  โดยใช้วิธีการทำนาสมัยใหม่ ด้วยการจ้างเหมารถดำนามาทำการปักดำต้นกล้ากันตั้งแต่เช้า ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล เป็นวันเริ่มการเพาะปลูก ตามที่สืบทอดตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคล

นายดำเกิง แพรเขียว อาุย 60 ปี ชาวต.หาดทนง เกษตรกรรายหนึ่งที่ร่วมโครงการทำนาแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล กล่าวว่า ในทุกๆปีชาวนาในพื้นที่แห่งนี้ได้รวมตัวกันทำนาแปลงใหญ่ ร่วมกันผลิตและจำหน่ายข้าวกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตรได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง พร้อมกับส่งผลผลิตให้กับทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ทำให้เรามีตลาดรองรับโดยที่ไม่ต้องหวั่นเรื่องการถูกกดราคา โดยจะถือเอาฤกษ์ดีในวันพืชมงคลเป็นวันเริ่มต้นฤดูกาลทำนาปี ทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก และปักดำต้นกล้า เพราะเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต่อการทำนา ทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ์ ตามความเชื่อที่สืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พร้อมทั้งยืนยันว่าจะทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่เกษตรกรมาโดยตลอด

ขณะเดียวกันชาวนาในพื้นที่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ถือฤกษ์วันพืชมงคล ในการลงมือหว่านเมล็ดพันธุ์กล้าแรกลงผืนนา ที่ไถตีดินเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณที่ว่า พิธีวันพืชมงคลเป็นการแสดงความเคารพและขอพรต่อแม่โพสพ เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย สร้างขวัญกำลังใจ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชาวนาและครอบครัว จึงเป็นโอกาสที่ดีและเป็นมงคล ในการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปี

นายวีระพงศ์ ยี่สาคร ชาวนา ต.วัดโคก กล่าวว่าในช่วงเช้าของวันพืชมงคล ชาวนาจะจุดธูปไหว้อธิษฐานถึงแม่โพสพ ก่อนที่จะนำรถไถปักผานไถลงบนผืนนาเพื่อเบิกฤกษ์ หรือการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและปัก-ดำต้นกล้า เพื่อเป็นการบอกกล่าวพระแม่โพสพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาผืนดินและนาข้าว ให้ช่วยบันดาลให้น้ำท่าและพืชผลในนามีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ให้มีแมลง นก หนู หรือโรคระบาดมารบกวน ให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยในปีนี้ชาวนาส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องราคาข้าว ให้ได้ราคาตันละ 10,000 บาท เพื่อที่ชาวนาจะมีโอกาสลืมตาอ้าปากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ที่มา : มติชนออนไลน์