โดรน…ในสวนไม้ผล งานท้าทายที่ชาวสวนรอคอย

นับวันแรงงานภาคเกษตรหายากยิ่งขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะวิกฤตอันเนื่องมาจากโควิด-19 แรงงานเพื่อนบ้านกลับภูมิลำเนาแล้วกลับมายาก ส่งผลให้งานเกษตรหลายสาขาเดือดร้อน

ในสวนไม้ผลได้รับผลกระทบไม่น้อย ทำให้หลายฝ่ายหาทางช่วยกันแก้ไข

บริษัท ไบโอ อโกรไซแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี คือผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรครากและโคนเน่าในทุเรียน ก็มีการศึกษาทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานเช่นกัน

.คุณบุญมี เรืองรัตน์

คุณบุญมี เรืองรัตน์ ประธานบริษัท ไบโอ อโกรไซแอนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 873 หมู่ที่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เล่าว่า บริษัทมีผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรครากและโคนเน่าในทุเรียน ประกอบด้วย

หนึ่ง ดินไล่ท็อป มีการรวมจุลินทรีย์ไว้ 5 ชนิด คือ ไตรโคเดอร์มา คีโตเมียม แอคติโนมัยซีท และอื่นๆ

สอง ไบโอคอมพลีส เป็นแร่ภูเขาไฟเกรดสูงจากรัสเซีย เป็นตัวปรับปรุงบำรุงดิน ให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตได้เร็ว

สาม ปุ๋ยดาวอวกาศ เป็นปุ๋ยสูตรต่ำ รู้จักกันดีในนามปุ๋ยตู้เย็น เมื่อใส่ลงดิน หากพืชต้องการพืชก็จะดูดไปใช้ หากไม่ต้องการก็จะเก็บไว้ในแร่ภูเขาไฟที่เป็นฟิลเลอร์

คุณบุญมี บอกว่า ทางบริษัทแนะนำให้เกษตรกรที่พบโรครากและโคนเน่าใช้ปัจจัยทั้งสามตัวพร้อมกันจะสามารถป้องกันกำจัดได้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น

โดรนกำลังทำงานในสวนทุเรียน

สำหรับงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโดรน บริษัททำมานานพอสมควรแล้ว โดยสามารถใช้ได้ดีกับนาข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด จากนั้นทีมวิศวกรจึงเบนเข็มสู่สวนไม้ผล โดยเฉพาะทุเรียนที่เป็นพืชราคาแพง ราคาขายปัจจุบันตันละเป็นแสน

“เรามองเห็นความสำคัญของโดรน เพราะแรงงานน้อยลง โดรนใช้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด สามารถฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชและปัจจัยการผลิตจากยอดลงมาได้” คุณบุญมี เล่าถึงจุดเริ่มต้นของงานศึกษาวิจัย

คุณบุญมี บอกว่า โดรนมีหลายขนาดตั้งแต่ 10 ลิตร (หมายถึงบรรทุกน้ำได้) ไปจนถึง 20 ลิตร มีทั้งใช้แบตเตอรี่และน้ำมัน แต่น้ำมันน่าจะดีกว่า เพราะบินอยู่ได้นาน

“ในแปลงปลูกทุเรียน ทีมวิศกรกำลังปรับปรุงอยู่ แต่ที่ใช้ได้ดีเลยคือทุเรียนอายุ 5 ปีต้นไม่สูง มองเห็นตัวโดรนอยู่ เราศึกษามานานพอสมควรแล้ว คาดว่าอีก 5-6 เดือนจะชัดเจนยิ่งขึ้น

ถือว่าเป็นงานที่ท้าทาย

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจักโรครากและโคนเน่า ถามได้ที่ ร้านโกลเด้นการ์เด้นริช หน้าปั๊มบางจาก และสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หรือสอบถามความคืบหน้าของโดรน ถามได้ตามที่อยู่ของบริษัทข้างต้น โทร. (02) 182-0271-2, (02) 182-0332