เฉลิมชัยนำทัพแก้ปัญหาระบายสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบฝ่าวิกฤตโควิด

รัฐมนตรีเกษตรฯ นำทัพแก้ปัญหาการระบายสินค้าเกษตร วางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานยืนยันความปลอดภัย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการผลิตสินค้าเกษตร จึงได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม ไปรษณีย์ไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย เซ็นทรัล และท็อป เป็นต้น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะในส่วนของระบบการขนส่งสินค้าเกษตรที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้คลี่คลายปัญหาไปได้

โดยในส่วนการกระจายสินค้าของกระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินโครงการต่าง เช่น เกษตรกรแฮปปี้ ที่มีการจัดโปรโมชั่นเพื่อช่วยเกษตรกรกรชาวสวนมังคุด 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี และจะมีการช่วยเหลือผลไม้อื่น ในลำดับต่อไป อีกทั้งยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อเป็นจุดส่งสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้สามารถระบายสินค้าได้เร็วยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการตั้งคณะกรรมการ เพื่อติดตามการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ รวมถึงได้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานในสังกัด ทั้งกรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อเป็นการการันตีว่าสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรฐานปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้