“หญ้าประดับ” ใบเรียวเล็ก ทางเลือกใหม่สำหรับสวนสวย

พูดถึงต้นหญ้า หลายคนจะมองว่าเป็นพืชที่ไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ สร้างความรกรุงรัง ใครเจอก็มักจะถอนทิ้งด้วยความฝังใจ แต่ในปัจจุบัน ต้นหญ้าที่เห็นอยู่ทั่วๆ ไปนั้น ถูกหยิบขึ้นมาใช้งาน สร้างคุณประโยชน์และคุณค่า

ตัดแต่งกิ่งให้คงความงาม

Mr.Louis N. Wise ได้กล่าวไว้ว่า หญ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตมนุษย์และสัตว์ต่างๆ หากปราศจากหญ้า มนุษย์จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อดยาก สาเหตุที่เขากล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าต้นข้าวสาลีซึ่งผลผลิตเป็นแป้งสาลีและนำมาทำเป็นขนมปังนั้น แท้จริงแล้วก็คือหญ้าชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับต้นข้าวของไทย และนอกจากต้นหญ้าจะเป็นแหล่งอาหารแก่มนุษย์และสัตว์ Mr.Louis N. Wise ยังได้กล่าวอีกว่า หญ้ามีส่วนช่วยกำกับดูแลสภาพแวดล้อม ป้องกันการชะล้างของหน้าดินที่เกิดจากลมและฝน ชนิดที่มีกอต้นและดอกจะนำมาปลูกเป็นหญ้าประดับสร้างความสวยงามภายในสวนของคุณอย่างลงตัว

คุณสาธิต พุทธวรรักษ์ ผู้ที่หลงใหลและมีความรักในธรรมชาติ ชอบปลูกต้นไม้มาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังเรียนจบจึงออกมาประกอบธุรกิจเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับร่วมกับเพื่อน

คุณสาธิต เล่าให้ฟังว่า หญ้าประดับ คือหญ้าที่นำมาจัดสวน มีทรงพุ่มสวยงาม ใบเป็นเส้นเรียวยาว ผิวสัมผัสละเอียด ให้ความรู้สึกอ่อนช้อย เป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องตัดแต่ง ไม่ต้องดูแล ทนความร้อนและแสงแดดได้ดี

เก็บวัชพืช

“ในสมัยเรียน เพื่อนๆ ที่เรียนมาด้วยกันส่วนใหญ่จะมีธุรกิจรองรับเมื่อเรียนจบ ผมจึงคิดหาธุรกิจทำ ซึ่งการทำธรุกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรเป็นอะไรที่ลงทุนน้อย มีเนื้อที่อยู่ส่วนหนึ่งจึงมาปรับปรุงใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกจำหน่าย ทำมาได้ระยะหนึ่งเริ่มอิ่มตัว จึงเริ่มหาไม้ใหม่ๆ ที่อยู่ได้นานกว่าไม้ดอกไม้ประดับเข้ามาปลูก และการศึกษาดูงานในต่างประเทศบวกกับการศึกษาผ่านระบบโซเชียลต่างๆ ที่มีการนำต้นหญ้านานาชนิดมาเป็นส่วนประกอบในการจัดสวนได้อย่างลงตัว จึงมีความรู้สึกแปลกและตระการตาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในบ้านเรายังไม่มีใครที่นำมาสร้างทำเป็นธุรกิจ และด้วยความอยากได้จึงหันมาปลูกเอง”

สร้างมิติใหม่ให้สวน ด้วยหญ้าประดับ

คุณสาธิตเริ่มเก็บสะสมหญ้าที่หาเก็บได้ตามท้องถนนมาทดลองปลูก โดยเฉพาะหญ้าแดง ซึ่งในระยะเริ่มต้นไม่มีตลาดรองรับ จนกระทั่งกลุ่มธุรกิจผู้รับเหมาจัดสวนตามโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เริ่มรู้และเข้ามาเป็นลูกค้าสั่งซื้อเพื่อนำไปปลูกประดับตามสวนต่างๆ หน้าโครงการและหมู่บ้าน สร้างความโดดเด่น โดยเฉพาะสีแดง จนกลายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ตั้งไว้กลางแสงแดด รอรากเดิน

“หลังจากปลูกหญ้าแดงจำหน่ายได้ประมาณ 2 ปี มีคนใช้เยอะ ทำให้ธุรกิจการปลูกหญ้าประดับมีคนหันมาให้ความสนใจและจับเป็นอาชีพมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลทำให้เราขายไม่ดีเท่ากับช่วงแรก อีกทั้งประกอบกับต้นหญ้ามีการเจริญเติบโตเร็ว เมื่อไม่ได้ขยายกระถางหรือขายออกไปจะทำให้ต้นหญ้าเริ่มโทรม จากหญ้าแดงก็เปลี่ยนมาปลูกหญ้าน้ำพุ ทำอยู่ประมาณ 1 ปี ก็ประสบกับปัญหามีผู้ผลิตมากกว่าปริมาณความต้องการของตลาด แต่อย่างไรก็ตาม เป็นการดีที่คนเข้าใจและเริ่มรู้ว่าหญ้าสามารถปลูกและนำมาจัดสวนได้จากหญ้าแดงและหญ้าน้ำพุที่ปลูกจำหน่ายซึ่งคนเริ่มให้ความสนใจ ผมจึงมองว่าหญ้าตัวอื่นๆ ที่เราเก็บสะสมคัดมาปลูกจำหน่าย”

คัดและพัฒนาพันธุ์ก่อนผลิต

สถานที่ตั้งโล่ง แดดส่องถึง

คุณสาธิตเริ่มคัดสายพันธุ์หญ้าที่มีลักษณะต้นไม่สูงกว่าและไม่เตี้ยกว่าหญ้าแดงและหญ้าน้ำพุ เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างในการนำไปจัดสวน เช่น ลักษณะดอกและใบจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เพราะเมื่อปลูกไปนานๆ ต้นหญ้าจะไม่มีดอกตลอดทั้งปี เหลือแต่ใบ แต่เขาก็ยังคงความสวยงามอยู่

“หญ้าทุกสายพันธุ์ที่นำมาเพาะจำหน่าย ผมจะทำการทดลองดูคุณสมบัติทุกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องการนำไปใช้การนำไปจัดสวนได้ ไหลหรือหน่อจะต้องไม่วิ่งไปไกล เมล็ดจะต้องงอกได้ยากหรืองอกได้แต่ต้องงอกพร้อมกันทั้งหมด ไม่แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อง่ายต่อการจัดการดูแล ซึ่งส่วนใหญ่จะมีทั้งที่นำเข้าและหาได้ในประเทศ ทดลองจนกระทั่งแน่ใจว่าไม่แสดงตัวว่าเป็นวัชพืช โดยใช้ระยะเวลาทดลองหลายปีกว่าจะได้หญ้าแต่ละสายพันธุ์ที่การันตีคุณภาพออกมาก่อนนำไปเสนอขายให้กับลูกค้า” 

ขยายพันธุ์สร้างมูลค่า

เพราะจำหน่ายตามออเดอร์

วัสดุปลูก

แม้ว่าหญ้าจะมีข้อดีในแง่ของการปลูกเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว แต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นดาบสองคมเพราะพืชเหล่านี้หากไม่มีการนำมาใช้ที่ดีก็จะส่งผลเสียในแง่ของการกระจายพันธุ์อย่างรวดเร็วจนทำลายพืชปลูกหลักได้ ซึ่งโดยทั่วไปนั้นหญ้าสามารถขยายพันธุ์และขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่สำหรับหญ้าน้ำพุหรือหญ้าประดับที่คุณสาธิตได้ทำการทดลองคัดสายพันธุ์นั้น ในสภาพธรรมชาติทั่วไปจะขึ้นได้ยาก ต้องนำมาเพาะ ซึ่งการขยายพันธุ์จะไม่นิยมเพาะเมล็ด เนื่องจากมีแนวโน้มเกิดการกลายพันธุ์ ปรับสภาพสามารถเจริญเติบโตในธรรมชาติได้ จะใช้วิธีการผ่าหน่อในการเพาะขยายพันธุ์เท่านั้น

สำหรับการขยายพันธุ์ คุณสาธิตจะใช้วิธีการผ่าหน่อปักชำและเพาะเมล็ดเพื่อหวังผลทางการกลายพันธุ์ โดยต้นหญ้าที่จะนำมาเป็นแม่พันธุ์จะต้องมีความสมบูรณ์ ซึ่งในที่นี้คือเริ่มออกดอกหรือหลังออกดอกแล้วตัดแต่งกิ่งให้แตกกอใหม่ก่อนทำการผ่าหน่อ ซึ่งบางชนิดเป็นพันธุ์เบา 1-2 เดือน บางชนิดเป็นพันธุ์หนัก 3-4 เดือน แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ก่อนออกดอกจะได้ผลดีที่สุด

ส่วนขั้นตอนการขยายพันธุ์ คุณสาธิต บอกว่า นำต้นพันธุ์ที่ได้จากการผ่าหน่อจะก่อนหรือหลังออกดอกมาปลูกลงกระถาง 6 นิ้ว เว้นแต่ว่าต้นใหญ่จะใช้กระถาง 8 นิ้ว กลบด้วยวัสดุปลูกที่เป็นดินผสมทั่วไป นำไปตั้งทิ้งไว้กลางแดดประมาณ 1-3 เดือน แต่จะมีหญ้าบางชนิดที่ต้องอยู่ในร่ม (แดด 50 เปอร์เซ็นต์)

การให้น้ำ การดูแลรักษา จะไม่แตกต่างจากไม้ทั่วไป แห้งหรือแฉะมากไปก็จะตาย แต่ที่สำคัญแต่ละแปลงแดดจะต้องเหมาะสมกับชนิดหญ้า

“คุณสมบัติของหญ้า ปลูกต้นเดียวก็เก๋ ปลูกต้นเดียวก็เป็นแมสก็สวย เนื่องจากว่าเป็นไม้ประดับที่มีใบเรียวเล็ก ดอกที่คล้ายกัน เมื่อนำมาปลูกเป็นซีรีส์ต่อให้ปลูกอย่างไร นำมาจัดรวมกันอย่างไรก็เกิดความสวยงาม ซึ่งจะนิยมนำไปจัดสวนแนวโมเดิร์น สวนอังกฤษ จะเข้ากับสถานที่และสถาปัตยกรรมที่เป็นเส้นตรงได้อย่างลงตัว ไม่โดดเด่นกว่าสถาปัตยกรรม

หญ้าประดับส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น อายุการใช้งานจะยาวนาน ดังนั้นต้องการดูแล เช่น การตัดแต่ง 1 ปี ตัดแต่ง 1-2 ครั้ง แล้วแต่ละชนิด เพื่อความสวยงาม

ส่วนการนำไปใช้งานในปัจจุบันคือ งานโปรเจ็กต์ใหญ่ การจัดสวนตัวอย่างตามโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ งานอีเว้นต์ หรืองานนิทรรศการสถาปัตยกรรม อาคารสำนักงาน”

สำหรับราคาจำหน่าย คุณสาธิต บอกว่า มีราคาตั้งแต่ 20-80 บาท ซึ่งถ้าหากราคาแพงกว่านั้นจะขายไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเฉพาะ เช่น รับจัดสวน นักจัดสวนที่รู้จักกัน ซึ่งลูกค้าเหล่านี้จะไปนำเสนอให้กับลูกค้ารายย่อยอีกทีหนึ่ง

สนใจพรรณไม้สวยๆ ติดต่อ คุณสาธิต พุทธวร ตำบลดอนกระเบือง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 081-618-6356 หรือ WWW.DOCNURESY.COM

……………….

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564

…………………