ปลา ‘กระชัง’ ตายอื้อ ต้นเหตุจาก ‘เห็บน้ำ’ เกษตรกรสงขลา เจ๊ง

นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ประธานสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ว่ามีเห็บน้ำระบาดหนักในทะเลสาบสงขลา อันเนื่องมาจากน้ำในทะเลสาบสงขลาจืดกว่าปกติ เพราะมีน้ำจืดจากฝนตกน้ำท่วมไหลลงทะเลสาบปริมาณมาก ทำให้เห็บน้ำเติบโตได้ดีและเกาะกินเลือดปลากะพงขาวที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในกระชังริมทะเลสาบ พื้นที่ตำบลปากรอ และป่าขาด อำเภอสิงหนคร ทำให้ปลากะพงขาวตายกว่า 100 กระชัง เกษตรกรขาดทุน

“การแก้ปัญหาทำได้ยาก เนื่องจากเป็นการเลี้ยงปลาในระบบเปิด การจะนำสารเคมีฆ่าเห็บน้ำจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ จึงต้องรอธรรมชาติช่วยเหลือ โดยให้น้ำเค็มเข้ามาตามสภาวะปกติ จะทำให้เห็บน้ำตายไป แต่ปัญหาคือเกษตรกรไม่มีเงินลงทุนรอบใหม่ จึงอยากให้ทางการช่วยเหลือ สมาพันธ์อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอความช่วยเหลือ” นายชัยวุฒิ กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน