มะพร้าวน้ำหอมส่งออกยังสดใส เกษตรกรโอด ‘ล้ง’ เถื่อนบุกสวน

นายเดชาธร ไทยสนธิ แกนนำวิสาหกิจชุมชนเดชาธรผลิตมะพร้าว อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า เมื่อหลายปีก่อนตนผู้บุกเบิกตลาดมะพร้าวน้ำหอมและน้ำหวานในประเทศจีนเป็นรายแรก ยอมรับว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ทำให้ราคามะพร้าวน้ำหอมในประเทศสูงขึ้น มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น  ทำให้เมื่อ 5 ปีก่อน มี “ล้ง” มะพร้าวส่งออกเกิดขึ้นจำนวนมากในจังหวัดราชบุรี แต่ปัจจุบันมี “ล้ง” เหลือเพียง 50 รายเท่านั้น ส่วนใหญ่เปลี่ยนตลาดไปสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย โดยส่งออกเฉพาะน้ำมะพร้าว ขณะที่ในอดีตเคยส่งไปจำหน่ายทั้งผลเดือนละมากกว่า 1 แสนผล ต่อมาตลาดส่งออกมีปัญหา เนื่องจากพ่อค้าจีนส่งตัวแทนเข้ามาบุกตลาดในประเทศไทย เพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายเองทั้งระบบ เหมือนการเข้ามาแทรกแซงตลาดทุเรียนและลำไย โดยรับซื้อผลผลิตถึงสวนทำให้ราคามะพร้าวลดลงในช่วงแรก

“ก่อนหน้านี้มะพร้าวน้ำหอมมีราคาผลละประมาณ 21 บาท นำไปขายในจีนราคาผลละ 70 บาท ซึ่งชาวจีนจะนิยมกินน้ำกะทิสด ขณะนี้ราคารับซื้อในสวน พ่อค้าจีนจะซื้อผลละ 15 บาท จากนั้นนำไปใส่กล่องจำหน่าย 9 ผล ต่อกล่อง ราคากล่องละ 60 หยวน ดังนั้น หน่วยงานราชการควรให้ความสนใจการประกอบกิจการของล้งเถื่อนจากจีน โดยควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน GAP สำหรับความนิยมในจีนตลาดส่วนใหญ่ยังยอมรับผลผลิตจากไทย ทำให้แต่ละเดือนมียอดการส่งออกกว่า 1 แสนผล และมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง ดังนั้น การปลูกมะพร้าวน้ำหอมและน้ำหวานในประเทศยังมีอนาคตที่ดีจากการบริโภคเพื่อสุขภาพ ขณะที่มะพร้าวจากประเทศเวียดนามยังเป็นคู่แข่งสำคัญ” นายเดชาธร กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน