ชาวแม่โจ้ ร่วมใจ ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE สู้โควิด-19 วันแรกได้ 78.4 KG สามารถนำไปผลิตชุด PPE ได้ 261 ชุด และยังคงรับบริจาคต่อเนื่องถึง พ.ย. 64

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกรรม “MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE” ซึ่งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ด้านการจัดการของเสีย และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานมหาวิทยาลัย หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย จัดขึ้นเพื่อระดมรวบรวมขวด PET ส่งให้เครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand และพันธมิตร นำไปผลิตเป็นเส้นใยแปรรูปเป็นชุด PPE ซึ่งกำลังขาดแคลน ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีชาวแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมเตรียมจัดส่ง Lot แรก (17 ส.ค. 64) จำนวน 78.4 กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเพื่อผลิตชุด PPE เพื่อช่วยหมอได้ 261 ชุด

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชาวแม่โจ้เห็นความสำคัญของการแยกขยะ ส่งเสริมกิจกรรมรีไซเคิล/การนำกลับไปใช้ใหม่ และที่สำคัญได้ร่วมสร้างประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมนำไปผลิตเป็นเส้นใยแปรรูปเป็นชุด PPE ที่กำลังขาดแคลนเป็นอย่างมาก มอบให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

สำหรับท่านที่สนใจจะนำขวดพลาสติกใสใช้แล้วมาร่วมบริจาคเพื่อส่งไปแปรรูป/ตัดเย็บเป็นชุด PPE นั้น จะต้องคัดแยกเป็นขวดที่มีสัญลักษณ์ PET หรือ หมายเลข 1 ระบุที่ไว้ที่ขวด ล้างให้สะอาด ตากขวดให้แห้ง บีบขวดให้แน่นเพื่อประหยัดพื้นที่ แล้วนำมามอบ ณ จุดรับบริจาคบริเวณสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทางคณะทำงานจะได้จัดส่งไปยังเครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand และพันธมิตร นำไปผลิตเป็นเส้นใยแปรรูปเป็นชุด PPE ซึ่งกำลังขาดแคลนต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ – เดือนพฤศจิกายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภายและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 053-873-231, 053-873-226, 063-991-6545, 085-036-4548

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้