พบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ชมซากุระเมืองไทย เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่คลองด่านโลด พัทลุง

พบแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติใหม่ “คลองบ้านด่านโลด” จัดว่าเป็นเพชรเม็ดงาม ปราศจากการเจียระไน เนรมิตเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์เชิงนิเวศ ลำคลองสัตว์น้ำสมบูรณ์ 2 ฝั่งคลองมีพืชผักกินได้ มีต้นไม้หายาก เรียงรายด้วย มัสยิด วัด จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮาลาล พร้อมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน

คุณทวีศักดิ์ ทักษิณาวานิชย์ อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ในฐานะประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านด่านโลด ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า กลุ่มเยาวชนจำนวนหนึ่งได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้น และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติ ทางน้ำคลองสายบ้านด่านโลด หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จากต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

คลองบ้านด่านโลด มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ต้นทางจากบริเวณบ้านควนอินนอโม หมู่ที่ 7 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด สุดปลายน้ำที่บ้านแม่ขรี ตำบลแม่ขรี มีความกว้าง 60 เมตร น้ำลึกประมาณ 1-2 เมตร มีน้ำไหลและลึกตลอดทั้งปี จึงมีการศึกษาค้นหา และได้จัดตั้งขึ้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางน้ำ ทั้งฝั่งคลองมีต้นไม้หายาก เช่น ต้นคล้าย หรือดอกซากุระเมืองไทย ยามออกดอกงดงามอย่างยิ่ง ต้นจิก ต้นข่อย และกล้วยไม้ ฯลฯ และยังมีพืชผักเป็นอาหารสวนครัว เช่น ผักกูด ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีสัตว์น้ำที่สมบูรณ์ กุ้ง หอย ปู ปลา เช่น ปลากด ปลาโสด ปลาหลวน และกุ้งก้ามกราม ล้วนแต่เป็นสัตว์น้ำราคาสูง มีราคาตามฤดูกาล

คุณทวีศักดิ์ เล่าอีกว่า ทางชมรมได้จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและอนุรักษ์ไว้ พร้อมไว้ศึกษาเรียนรู้ โดยได้จัดเรือแคนนูไว้รองรับ ประมาณ 20 ลำ ไว้บริการ ซึ่งล่องแก่งผ่านชุมชนบ้านด่านโลด บ้านทุ่งเหรียง บ้านควนปาบ จรดปลายทางที่บ้านแม่ขรี ระหว่างริมคลองมีมัสยิดและวัด สามารถทำพิธีทางศสานาได้

“ยังมีศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทางด้านประมง ปศุสัตว์ และการเกษตร เช่น กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงวัวพื้นบ้าน โคขุน และวัวชน กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มปลูกผัก สวนผลไม้ และสวนยาง กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองปด กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง สายใยรักแห่งครอบครัว” คุณทวีศักดิ์ กล่าว

คลองบ้านด่านโลด อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม ถนนยาวหลักที่การคมนาคมผ่านสู่ทุกจุดทั่วประเทศไทย ห่างจากถนนประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองพัทลุง 30 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมือง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประมาณ 50 กิโลเมตร ส่วนสถานที่พักมีความพร้อม ทั้งโฮมสเตย์ รีสอร์ต โรงแรม ทั้งของประชาชน และในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ ยังความพร้อมของการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม 2 ศาสนา มีมัสยิดและวัด สามารถทำพิธีทางศาสนาได้ สำหรับชาวมุสลิมมีความพร้อมที่จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวฮาลาล ความพร้อมของอาหารทั้งอาหารพื้นบ้าน ความพร้อมเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

“คลองบ้านด่านโลด เป็นเพชรเม็ดงาม ที่ปราศจากการเจียระไน ขณะอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และอนุรักษ์ เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ การทำมาหากิน ทั้งด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ของกลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งขณะนี้มีประชาชนเป็นจำนวนมาก ให้การตอบรับเกินความคาดหมาย แต่ทางชมรมจะทยอยดำเนินการอย่างรอบคอบมั่งคงและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สืบทอดกันไปถึงคนรุ่นหลัง แนวโน้มเมื่อเกิดความเข้มแข็ง ความพร้อม ที่จะสามารถรับและบริการนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ที่สามารถบริการ เช่น อาหารพื้นบ้าน โฮมสเตย์ รีสอร์ต สินค้าพื้นเมือง พืชผัก ผลไม้ ฯลฯ จะก่อให้เกิดแรงงานและรายได้เข้าสู่ชุมชนและจังหวัด” คุณทวีศักดิ์ กล่าวในที่สุด