แนะวิธีแพ็กต้นไม้ให้รอด เมื่อขนส่งทางไปรษณีย์ใน 7 วัน

คุณกรกต มรรคสมุทร และ คุณวสันต์ แสงอินทร์ เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่เปิดตลาดการขายต้นไม้บนตลาดออนไลน์ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มสินค้าหลักคือ พืชกินแมลงประเภท หม้อข้าวหม้อแกงลิง, หยาดน้ำค้าง, พิงกุย, กาบหอยแครง, ซาราซีเนีย ฯลฯ กระบองเพชรและไม้ประดับนานาชนิด

คุณกรกตและคุณวสันต์เริ่มขายพืชกินแมลงและไม้ประดับ ผ่านตลาดออนไลน์โดยใช้เพจกลางเป็นพื้นที่สำหรับซื้อขายออนไลน์แบบเฉพาะกลุ่ม เช่น เพจไม้กินแมลง (http://www.thaicps.com/thaicpscafe/read.) ในชื่อคุณ san ซึ่งเว็บไซต์แห่งนี้ เน้นแลกเปลี่ยนซื้อขายเฉพาะพืชกินแมลงเท่านั้น นอกจากนี้ ทั้งคู่ยังเปิดขายไม้ประดับผ่านช่องทาง facebook ในชื่อ (https://web.facebook.com/ไม้ประดับราคาไม่แพง) และทาง Instagram ในชื่อ (gamkorrakot) เมื่อลูกค้าสั่งซื้อต้นไม้และโอนเงินเข้าบัญชี โดยผู้ขายบวกค่าขนส่งเพิ่มอีก 80 บาทต่อครั้ง (สินค้ามีน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม) หากมีน้ำหนักมากกว่านี้จะคิดตามราคาขนส่งจริงจากทางไปรษณีย์

การนำเสนอขายสินค้าบนตลาดออนไลน์เป็นเรื่องง่าย แต่จุดที่ควบคุมได้ยากที่สุดคือ การขนส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ต้องคำนึงว่า ทำอย่างไรให้ต้นไม้กระทบกระเทือนน้อยที่สุด สินค้าไม่เสียหายระหว่างการขนส่ง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจคุณภาพสินค้า เกิดการซื้อซ้ำ และเป็นลูกค้าประจำในที่สุด

เทคนิคการแพ็กกล่องบรรจุภัณฑ์พืช

เทคนิคการแพ็กต้นไม้ประดับและพืชกินแมลงลงกล่องบรรจุภัณฑ์ มีจุดแตกต่างกัน ทั้งรูปร่างทางกายภาพของใบและวัสดุที่ใช้ปลูก สำหรับห่อบรรจุภัณฑ์พืชกินแมลง วัสดุปลูกควรชื้นแต่ไม่แฉะ เพื่อให้ต้นไม้ยังพอมีน้ำสำหรับดูดซึมได้ แต่ไม่ควรชื้นแฉะจนซึมออกไปนอกกล่องขนส่ง

ก่อนแพ็กต้นไม้ลงกล่อง มีข้อแนะนำดังนี้ คือ

1.พืชกินแมลง งดให้น้ำพืชกินแมลงเป็นเวลา 3 วัน เพื่อลดความชื้นของวัสดุปลูก แต่ยังคงมีความชื้นบริเวณรอบรากของพืช ก่อนใส่ต้นพืชพร้อมวัสดุปลูกลงกล่อง ให้ห่อต้นไม้ด้วยกระดาษเพื่อปกปิดส่วนของใบเลี้ยงทั้งหมด ติดกระดาษที่ห่อด้วยสก๊อตช์เทปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกระดาษห่อ จากนั้นห่ออีกชั้นด้วยถุงพลาสติกใส มัดปากถุงให้พองเพื่อกันกระแทกขณะขนส่ง วิธีนี้ช่วยให้พืชสามารถอยู่ได้นานถึง 7 วัน

หม้อข้าวหม้อแกงลิง

2.กลุ่มไม้ประดับ ใช้หลักการเดียวกับการแพ็ก “พืชกินแมลง” เริ่มจากงดการให้น้ำเป็นเวลา 1 วัน จากนั้นนำต้นพืชออกจากกระถาง เหลือดินติดบริเวณโคนต้นให้พอประมาณ เพื่อให้รากพืชดูดซับความชื้นได้ในระหว่างการขนส่ง วิธีนี้ ช่วยให้พืชมีชีวิตอยู่ได้ 7 วัน ระหว่างอยู่ในกล่องขนส่ง จากนั้นห่อต้นพืชด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ห่อด้วยถุงพลาสติกพองลมมัดด้วยหนังยางเพื่อป้องกันการกระแทกในระหว่างขนส่ง

เล็บครุฑด่าง

3.ต้นกระบองเพชร ก่อนแพ็กลงกล่อง ต้องล้างรากให้เหลือเพียงต้นเปลือยแล้วห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ จัดลงกล่องเพื่อขนส่งทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากต้นตะบองเพชรเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมาก เมื่อห่อสินค้าแล้วแนะนำให้ขนส่งแบบ EMS เพื่อลดการสูญเสียระหว่างการขนส่งทางไปรษณีย์

…………………………………………

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560