มกอช. เดินหน้าลุยตลาดเม็กซิโก จัดสัมมนาติวเข้มกฎระเบียบ มาตรฐานการส่งออกสินค้าเกษตรไปเม็กซิโก

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)          เปิดเผยว่า สหรัฐเม็กซิโกถือเป็น “ตลาดส่งออกทางเลือก” ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของไทย เนื่องจากเม็กซิโก เป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตและบริโภคที่มีศักยภาพสูงเป็นตลาดขนาดใหญ่ และยังเป็นช่องทางประตูการค้าที่สำคัญของทั้งภูมิภาคอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา

มกอช. ได้ร่วมกับสำนักงานแห่งชาติด้านสุขอนามัยความปลอดภัย และคุณภาพของการเกษตรและอาหาร (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria หรือ SENASICA) ของเม็กซิโก จัดการสัมมนา เรื่อง “มาตรฐานสินค้าเกษตรเม็กซิโก: ตลาดส่งออกทางเลือกของสินค้าเกษตรไทย” Seminar on Export of Food and Agricultural Products to Mexico: Mexico’s Regulations and Standards เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงระบบการกำกับดูแลความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้าของเม็กซิโก สามารถผลิตและส่งออกสินค้าได้สอดคล้องตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า และยังสามารถสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญของ SENASICA ที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารและตรวจสอบนำเข้าสหรัฐเม็กซิโกได้โดยตรง โดยเป็นการจัดสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ 2 ภาษา ไทย-สเปน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร และสถาบันการศึกษากว่า 150 คน เข้าร่วมการสัมมนา

“การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการครั้งแรกระหว่าง มกอช. และ SENASICA โดยเป็นที่น่ายินดีที่ SENASICA เห็นความสำคัญและสละเวลาร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านกฎระเบียบและมาตรฐานสินค้าเกษตรของเม็กซิโกแก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐของไทย การจัดสัมมนาในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญและน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการยกระดับมาตรฐานการผลิตและส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับประเทศคู่ค้า และยังเป็นการกระชับมิตรไมตรีระหว่างเม็กซิโกและไทยอีกด้วย” เลขาธิการ มกอช. กล่าว