อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำมาตรการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวให้สิ้นซาก

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการระบาดของศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ในมะพร้าวอย่างเร่งด่วน ในพื้นที่ที่พบการระบาด 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร นนทบุรี อ่างทอง ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม เพชรบุรี สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี ตราด อุดรธานี สงขลา สตูล นราธิวาส บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร และปัตตานี รวมพื้นที่ดำเนินการ 78,954 ไร่

สำหรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ในครั้งนี้ จะใช้วิธีการแบบผสมผสาน คือ การรณรงค์ตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลายแล้วนำมาเผา เพื่อทำลายแหล่งอาศัยของศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ร่วมกับการปล่อยแตนเบียนบราคอนในสวนมะพร้าวเพื่อลดปริมาณศัตรูพืชและรักษาสมดุลในธรรมชาติ

จากนั้นใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นในมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร หรือพ่นสารเคมีทางใบในมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร ซึ่งการดำเนินมาตรการต่างๆ เหล่านี้ต้องดำเนินการแบบครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันและทำอย่างต่อเนื่อง

ฉะนั้นจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่สำคัญคือตัวเกษตรกร และเจ้าของที่ดินที่เป็นแหล่งอาศัยของศัตรูมะพร้าว

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายในการประกาศเขตควบคุมพื้นที่ระบาดในกรณีที่เจ้าของไม่ยินยอมหรือมีปัญหาในการดำเนินการ เพื่อให้ภาครัฐสามารถเข้าไปจัดการกับศัตรูพืชได้

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ในมะพร้าว ต้องกำจัดให้สิ้นซากเพื่อตัดวงจรและลดจำนวนประชากรศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ให้หมดไป ตามเจตนารมณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ประกาศอย่างชัดเจนว่า

…หนอนหัวดำต้องไม่มีที่ยืนในประเทศไทย เนื่องจากการทำลายของหนอนหัวดำ ทำให้ผลผลิตมะพร้าวลดลง ส่งผลถึงรายได้ของเกษตรกร และกระทบต่อเศรษฐกิจในภาครวมของประเทศด้วย ทั้งยังต้องเสียงบประมาณในการดำเนินการจำนวนมาก จึงต้องจัดการให้เด็ดขาด เพื่อแก้ปัญหาหนอนหัวดำมะพร้าวอย่างยั่งยืน…

 

ที่มา : มติชนออนไลน์