สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ผนึกกำลัง ม.แม่โจ้ ส่งมอบสารซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้ศิษย์เก่าแม่โจ้ ทั่วประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบสารซิลเวอร์นาโน ให้แก่องค์กรศิษย์เก่าแม่โจ้ในทุกภูมิภาค ตามโครงการลูกแม่โจ้ร่วมใจสู้ภัย covid 19 ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ ดร. สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่าอาวุโส และผู้แทนแต่ศิษย์เก่าแต่ละภูมิภาค เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ดร. สมชาย  เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นวงกว้าง สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานความรักความสามัคคีของลูกแม่ทั่วประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายและการกำจัดเชื้อโรค COVID-19 จึงดำเนินโครงการลูกแม่โจ้ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 เพื่อจัดหาสารซิลเวอร์นาโน ผลงานของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันและกำจัดเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี และส่งมอบให้ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ระดับภาคทั้ง ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมจำนวน 1,000 ลิตร เพื่อกระจายไปยังลูกแม่โจ้และประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ”

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ซิลเวอร์นาโน เป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรค ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ผลิตจากโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ด้วยเทคโนโลยีนาโนทำให้มีอนุภาคขนาดเล็กจิ๋ว ซึ่งเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมผัสเชื้อโรคได้ดียิ่งขึ้น ทำให้สามารถฆ่าเชื้อโรค หรือป้องกันเชื้อโรคได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้รับการยอมรับในการคำความสะอาดเครื่องมือผ่าตัด รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศทั้งยุโรปและอเมริกา มีความปลอดภัย ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนัง และพื้นผิวที่สัมผัส ใช้ได้กับทุกพื้นผิว ทุกพื้นที่ สัมผัสร่างกายได้ มีประสิทธิภาพคงอยู่ได้นาน 7-14 วัน ซึ่งการส่งมอบสารซิลเวอร์นาโนในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความห่วงใย ตลอดจนเป็นการสร้างพลังความรักความสามัคคี และความผูกพันยิ่งใหญ่ของลูกแม่โจ้ ในการร่วมกันต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน”

 

 

 

 

บทความก่อนหน้านี้3 บุคคลคุณภาพ ม.แม่โจ้ รับรางวัลจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
บทความถัดไปวช. จับมือ ม.มหิดล พัฒนาอาหารเสริมผู้สูงอายุ ให้คุณค่าสูงทางอาหารและช่วยป้องกันการสำลัก