ไก่เชิงเมืองตราด สัตว์เศรษฐกิจ ส่งออกขายดีในตลาดจีน

“ไก่เชิงท่าพริก” เป็นไก่ชนพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตราดอย่างยาวนาน ลักษณะเด่นของไก่เชิงท่าพริกคือ มีลีลาชั้นเชิงดี ตีเจ็บ เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มเซียนไก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดจึงมุ่งอนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองตราดให้เป็นที่นิยมในวงกว้าง ทั้งในประเทศและส่งออก เพื่อส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนระดับรากหญ้าให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

เปิดตลาดออนไลน์

คุณพรชัย แนวพนา เกษตรกรผู้อนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองตราด  บ้านเลขที่ 90/6 หมู่ที่ 3 อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เล่าว่า ตนเองมีอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ และเลี้ยงไก่ชนพื้นเมืองประมาณ 300 ตัว โดยนิสัยชอบเลี้ยงไก่มาก เลี้ยงตั้งแต่อายุ 12 ปี รวม 20 ปีเต็ม ไก่ชนที่คัดจะส่งขายผ่านพ่อค้าคนกลาง

ไก่เก่ง ของฟาร์มเพชรพรชัยตราด

เมื่อ 3 ปีเริ่มทำตลาดออนไลน์ ใช้ชื่อเฟซบุ๊ก เพชรพรชัยตราด เมื่อขายทางออนไลน์มีรายได้เพิ่มขึ้น 80-100% เช่น จากที่เคยขายให้พ่อค้าคนกลางตัวละ 1,000-1,500 บาท จะขายได้ราคาเพิ่มตัวละ 2,000-2,500 บาท ปกติจะมีคลิปประลองเชิงสั้นๆ 2-3 คลิป โพสต์ไว้ให้ลูกค้าดูอยู่แล้ว เมื่อลูกค้าสนใจจะแชตมา สั่งซื้อและนัดหมายส่งไก่ให้ลูกค้าจะมีรถบริการขนส่งไก่โดยเฉพาะไปส่งถึงบ้าน ส่วนใหญ่ไก่เชิงดีๆ อายุ 3-4 ปีจะเก็บไว้ทำพ่อพันธุ์จะไม่ขาย งานไทยไฟท์ไก่ชน บ๊อกซิ่ง นำไก่อายุ 3 ปีมาตีชนะ แต่จะไม่ขายเลี้ยงไว้ทำพ่อพันธุ์

ไก่เชิงท่าพริก ถูกใจตลาดจีน

คุณพูลไชย ลักษมีกุล เกษตรกรเลี้ยงไก่ชน บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ประธานชมรมอนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองตราด เอฟ ซี เล่าว่า ไก่ชนพื้นเมืองจังหวัดตราดมีไอคิวสูงและไหวพริบดี ชั้นเชิงสูง สมญา “ไก่ดี ตีเจ็บ” มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับโลกมากว่า 20 ปี ทุกวันนี้ได้พัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจทำรายได้ให้จังหวัดตราดปีละ 50-70 ล้านบาท เป็นสินค้าส่งออกที่ขายดีในหลายประเทศ โดยเฉพาะจีน รองลงมาคือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว สหรัฐอเมริกา รวมทั้งญี่ปุ่นนิยมบริโภคเนื้อไก่ชนมากเพราะเลี้ยงแบบธรรมชาติ ปลอดโรค ขายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อกิโลกรัม

คุณพูลไชย ลักษมีกุล

ปัจจุบัน ไก่ชนบ้านท่าพริก อำเภอเมืองตราด เป็นไก่ชนที่มีสายพันธุ์ดี สมควรอนุรักษ์ เพราะไก่ชนที่มีสายพันธุ์เก่งๆ ค่อนข้างหายาก ไก่เก่งบางตัวค่าตัว 5-6 แสนบาท เมื่ออายุ 6-7 ปีก็ตาย เกษตรกรไม่มีความรู้ในการเก็บรักษาสายพันธุ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดจึงเข้ามาช่วยยกระดับผู้เลี้ยงไก่ชน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บน้ำเชื้อของไก่ชนในรูปแบบการแช่แข็งสามารถเก็บรักษาคุณภาพน้ำเชื้อไว้นานถึง 50 ปี วิธีนี้ช่วยพัฒนาสายพันธุ์ได้เร็วและขยายตัวมากขึ้น เพราะเกษตรกรทั่วไปเลี้ยงได้ ไก่ตัวผู้คัดขายเป็นไก่เก่ง เป็นพ่อพันธุ์ เพศเมียขายกินเนื้อทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

การตลาดนำการผลิต

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดดำเนินโครงการ “การตลาดนำการผลิต” ส่งเสริมการชนไก่บูมไก่ตราด โดยการตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนทุกอำเภอ และจัดตั้งชมรมอนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองตราด เอฟ ซี ซึ่งแนวทางการพัฒนาใช้ทฤษฎีของรัชกาลที่ 9 บันได 3 ขั้นสร้างความเข้มแข็ง คือ ขั้นที่ 1 ให้เกษตรกรช่วยเหลือตัวเอง ขั้นที่ 2 เกษตรกรช่วยเหลือกันเอง และขั้นที่ 3 เกษตรกรรวมพลังเป็นกลุ่มให้เข้มแข็ง

จากนั้นสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการจัดสนามประลองเพื่อคัดไก่เก่ง อำเภอละ 1 แห่ง สำนักงานปศุสัตว์ออกใบรับรองให้ และจัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ไปทั้งภายในและต่างประเทศ ต่อไปมีตลาดกลางเกษตรกรสามารถทำตลาดเองได้ราคาดีเพราะมีใบรับรอง ผู้ซื้อพบผู้ขายโดยตรงและตลาดออนไลน์โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

งานนี้เป็นงานท้าทาย ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราดคิดพัฒนา ถ้าทำเร็วจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรได้เร็ว ช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น วันนั้นไก่ชนพื้นเมืองจังหวัดตราดจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างแท้จริง

………………

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562

Update 27/09/2021