“รมช.มนัญญา” เปิดงาน Kick Off โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรที่ จ.ขอนแก่น

“รมช.มนัญญา” เปิดงาน Kick Off โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร จ.ขอนแก่น เร่งขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมแจกพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร เพื่อเร่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน2564 รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Kick Off โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร ณ บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นางสาวปารีณา ซักเซ็ค คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายกฤษฎา ซักเซ็ค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุทัยธานี เขต1

โดยมีนายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายพิทักษ์ชน ช่างเหลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต 7 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ ยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบในกระบวนการแปรรูป ทั้งนี้ยังได้มีการมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรให้กับเกษตรกร จำนวน 40,000 ต้น

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ กล่าวว่า “การจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด-19 ในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลมุ่งส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการต่อยอดขยายการส่งเสริมและเพิ่มพื้นที่การปลูก เป็นการรักษาเสถียรภาพด้านปริมาณ และราคาให้เกิดความสมดุล ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พืชสมุนไพรเป็นทางเลือกในการบำบัด ควบคุม และรักษาโรคเพิ่มขึ้น โดยจากการศึกษาวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นยาทางเลือกในการรักษาผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พบว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีผลยับยั้งเชื้อไวรัส และมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส หากนำมาใช้ร่วมรักษากับทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ในผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงน้อย (ไม่มีภาวะปอดอักเสบ) ก็พบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นตามลำดับ และแทบไม่พบผลข้างเคียงอีกด้วย”