โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ ส่งผู้ป่วย 3 รายสุดท้ายกลับบ้าน ก่อนปิด 30 ก.ย.นี้

) ที่โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ จ.ปทุมธานี นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายแพทย์สาธิต สันตดุสิต ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และนายแพทย์ ปืนไทย เทพมณฑา แพทย์ประจำโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนามฯ ร่วมกันส่งผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษาจนอาการหายเป็นปกติแล้ว 3 รายสุดท้ายกลับบ้าน และเตรียมปิดโรงพยาบาลสนามฯ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 หลังผู้ป่วยที่เป็นผู้พิการมีจำนวนลดลง

อย่างไรก็ตาม คนพิการที่เป็นผู้ป่วยโควิดรายใหม่ ยังสามารถประสานผ่านช่องทางต่างๆ ในการเข้ารับบริการได้ปกติ ทั้งบริการศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 สายด่วน สปสช. 1330 และสายด่วนคนพิการ 1479 รวมถึงแอปพลิเคชัน TTRS กรณีคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย เพื่อแจ้งว่าเข้าข่ายเป็นผู้ป่วยรายใหม่และสามารถขอรับการตรวจยืนยันได้ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือหากอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถติดต่อสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซึ่งยังให้บริการตรวจ RT-PCR และบริการการกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation โดยทีมแพทย์และสหวิชาชีพ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ เปิดดำเนินการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 มีคนพิการติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวเข้ารับการรักษาจำนวนทั้งสิ้น 650 คน ได้รับการรักษาหายป่วยกลับบ้าน 590 คน และส่งต่อไปรักษากับโรงพยาบาลขนาดใหญ่อีก 60 คน