อ.ส.ค.เปิดแผนรุกแคมเปญCSR-การตลาด จัดทำโครงการ”แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2017”

อ.ส.ค. เปิดแผนรุกแคมเปญCSR – การตลาด จัดทำโครงการ “แบ่งฝัน  ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2017” รณรงค์เด็กไทยดื่มนมสดโคแท้ 100% เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีจากคุณค่าทางโภชนาการสูง พร้อมเดินหน้าตอกย้ำจุดแข็งการเป็นผู้นำในการใช้นมโคสดแท้100% ไม่ผสมนมผงดันแคมเปญต่อเนื่องตลอดปี 60

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
กล่าวว่า      ปัจจุบันอ.ส.ค.ได้ให้ความสำคัญในรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กไทยหันมาบริโภคนมโคสดแท้100%ไม่ผสมนมผงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กไทยได้รับสารอาหารที่เพียงพอและได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ นำไปสู่พัฒนาการที่แข็งแรงสมวัยช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคประกอบกับ อ.ส.ค. มีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการ “แบ่งฝันปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2017” ขึ้นภายใต้แคมเปญการรณรงค์เด็กไทยดื่มนมโคสดแท้100% ไม่ผสมนมผง เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของนมโคสดแท้ ไม่ผสมนมผงและต้องการมอบสุขภาพที่ดีให้กับเยาวชนไทย โดยจัดโครงการนำร่องที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็กเป็นแห่งแรก

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนับเป็นการต่อยอดกลยุทธ์ทางด้านการตลาดปี 60 ที่สำคัญของ อ.ส.ค.
ด้านการชูจุดแข็งนมโคสดจากธรรมชาติไม่ผสมนมผงหลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด
“มิลค์บ็อก” (Milk Box) เพื่อกระตุ้นการมองหาสัญลักษณ์  “นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง” ในช่วงต้นปี  60ที่ผ่านมา ซึ่งโฆษณาชุดดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมาก สามารถสร้างกระแสให้ผู้บริโภคเห็นประโยชน์และหันมาดื่มนมสดโค 100% อย่างกว้างขวางมากขึ้น

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวย้ำถึงประโยชน์ของการดื่มนมโคสดแท้ 100% ด้วยว่าจะผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการไม่มีการเติมแต่ง  สารสังเคราะห์ใดๆ  ยกเว้นการเติมสารอาหารหรือแต่งกลิ่นและสี  โดยผ่านกระบวนการความร้อนตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  โดยในน้ำนมมีสารอาหารครบ 5 หมู่จึงช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคแก่ทุกเพศทุกวัย

โดยปัจจุบันคนไทยยังดื่มนมน้อยมากต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล   ซึ่งตามสัดส่วนแล้ว เด็ก (อายุ 1-12 ปี) ควรดื่มนม 3 แก้วต่อวัน แต่ถ้าเป็นวัยหนุ่มสาว (13-25 ปี) ควรดื่มนมวันละ 3-4 แก้ว ส่วนผู้ใหญ่ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปควรดื่มนมไม่น้อยกว่าวัยละ 2 แก้ว   หรือโดยเฉลี่ยแล้วทุกคนควรดื่มนมไม่น้อยกว่าวันละ 2 แก้ว  แต่สำหรับหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรดื่มนมไม่น้อยกว่าวันละ 3 แก้ว  ที่สำคัญการดื่มนมไม่ได้ทำให้อ้วนอย่างที่หลายๆคนเข้าใจเนื่องจากมีไขมันเพียง 3.8% ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับอาหารชนิดอื่นๆ หรือหากใครกังวลเรื่องความอ้วนก็สามารถดื่มนมพร่องมันเนยหรือนมไม่มีไขมันที่มีแคลเซียมสูงๆแทนได้

“ปัจจุบัน อ.ส.ค. เป็นผู้ผลิตนมไทย-เดนมาร์คที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100%  โดยใช้น้ำนมโคสดจากฟาร์มเกษตรไทยในประเทศทั้งหมด  มาผลิตด้วยระบบมาตรฐานที่ผ่านการรับรองในระดับสากลและถือเป็นเจ้าแรกที่ไม่ใช้นมผงทั้งนี้ การดื่มโคสดแท้ 100% นอกจากได้สารอาหารครบถ้วนที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายแล้ว  ยังเป็นการช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสานต่อโคนมอาชีพพระราชทานในประเทศให้มีอาชีพที่ยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย  ” ดร.ณรงค์ฤทธิ์    กล่าว