พบปลากระชังคลองอู่ตะเภาลอยตายเกลื่อน คาดลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองช่วงฝนหนัก วอนเร่งช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในคลองอู่ตะเภา ในพื้นที่หมู่ 7 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ร้องเรียนว่า ปลานิล ปลากด และปลาชะโอน ที่เลี้ยงไว้ ลอยตายเกลื่อนกระชังต่อเนื่องมาอย่างน้อย 3 วัน ทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ประมาณ 40,000 ตัว ตายเกือบทั้งหมด โดยคาดว่ามีการลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองอู่ตะเภาในช่วงที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

นายพิชิต ประทุมทอง ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านบางศาลา กล่าวว่า ปลาที่ตายมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ผู้เลี้ยงปลา 20 ราย เดือดร้อนทั้งหมด อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้ปลาที่เหลืออยู่รอดชีวิต รวมถึงให้ผู้เลี้ยงปลาสามารถเลี้ยงปลาได้โดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาการลอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง

สำหรับบริเวณดังกล่าวนั้นถือเป็นพื้นที่ตอนกลางของคลองอู่ตะเภา และมีการปิดประตูระบายน้ำคลองอู่ตะเภา ทำให้น้ำไม่มีการไหลเวียน หากมีสารพิษเข้ามาสมทบประกอบกับมีตะกอนดินอยู่จำนวนมาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลงจนทำให้ปลาขาดอ๊อกซิเจนและตายในที่สุด

อย่างไรก็ตาม นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 สงขลา กล่าวว่า ได้รับรายงานว่ามีปลาน้ำจืดที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในคลองอู่ตะเภาตายจำนวน 2 จุดด้วยกัน คือ ที่บ้านม่วงก็อง ต.พังลา อ.สะเดา และบ้านบางศาลา ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง โดยสภาพพื้นที่ของคลองทั้ง 2 จุดนั้น เป็นจุดอับ ซึ่งปกติจะเป็นน้ำนิ่ง ทั้งมีตะกอนดินสะสมเป็นเวลานาน และมีฝนตกลงมาในพื้นที่ ทำให้ออกซิเจนในน้ำลดน้อย เบื้องต้นได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุแล้ว พร้อมจัดหาพันธุ์ปลาไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ได้เริ่มเลี้ยงปลารอบใหม่อีกครั้ง