การส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจรในสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี

นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด Kick Off โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด – 19 ของสมาชิกสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ณ ศูนย์วิจัยการเลี้ยงโคนมมวกเหล็ก สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งทางสหกรณ์มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 1 ไร่ เพื่อใช้เป็นแปลงสาธิตปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ประกอบด้วย 2 สายพันธุ์ ดังนี้ พันธุ์พิจิตร 4-4 จำนวน 4,000 ต้น / พันธุ์พิษณุโลก 5-4 จำนวน 4,000 ต้น รวมทั้งสิ้น 8,000 ต้น และจะขยายผลให้กับสมาชิกปลูกไว้ในครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้ต่อไป ในการนี้ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชจังหวัดสระบุรี นายสหนณ ชัยจรินันท์ สหกรณ์จังหวัดสระบุรี นางพรสวรรค์ เริงมิตร สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก นายสนั่น น้ำนิล กรรมการรักษาการประธานกรรมการสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ