ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ สู่ โคก หนอง นา เกษตรกรคืนถิ่นแบบพอเพียง ที่กาฬสินธุ์

คุณอุทิศ พัฒบุบผา อายุ 51 ปี บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. (091) 731-0813 เดิมทีเธอไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร จนลูกสาว คุณเนตรนิษฐา พัฒบุบผา เรียนหนังสือจบการศึกษาปริญญาตรี ลูกชายจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกมาช่วยงานครอบครัว ส่งสามีคือ คุณทองสิน พัฒบุบผา อายุ 54 ปี กลับบ้านก่อนให้ดำเนินกิจกรรมไร่นาสวนผสม 5 ปีที่ผ่านมา ในที่ดิน 19 ไร่ ตนเองกลับมาเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา มาทำเกษตรกรรม เหนื่อยแต่ต้องอดทน มีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัว การที่จะขุดไร่นาเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากๆ เพราะคุณแม่จะหวงนา ขุดบ่อ ขุดคลอง ต้องขอนุญาต…พอแบ่งที่ดินให้ลูกให้หลาน คุณแม่บอกว่า ตามใจจะทำอะไรก็ทำ ทุกวันนี้ท่านสบายใจแล้ว เพราะเกิดผลผลิต ข้าว พืช สัตว์ ประมง ครบวงจร มีรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี ท่านมีความสุขเมื่อมาที่นี่

คุณอุทิศ พัฒบุบผา

ไผ่บงหวานพันธุ์สายน้ำผึ้ง…พื้นที่ 2 ไร่ 1,000 กอ เกิดรายได้ กอละ 1 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 100 บาท ปีละ 100,000 บาท ความเป็นจริงผลผลิตมากกว่านั้น/กอ เพิ่มมูลค่าทำหน่อไม้หวานขาว เอาแกลบดำใส่ถุงคว่ำถมหน่อที่กำลังเจริญเติบโต หน่อไม้หวานจะขาวอวบ ราคาสูงขึ้น ลำต้นที่ขึ้นมาจำนวนมาก ตัดให้เหลือ 2-3 ข้อ ถุงพลาสติกสวมไว้กันการคายน้ำ ชำใส่ถุงแกลบดำ ขายท่อนพันธุ์ไผ่บงหวานสายน้ำผึ้ง ปีละกว่า 1,000 ถุง

การเลี้ยงกบ…ที่นี่มีการเพาะพันธุ์กบที่แข็งแรง จากการคัดเลือกสายพันธุ์แบบผสมข้าม หลังจากกบจำศีลในช่วงฤดูหนาวประมาณ 2-3 เดือน จากนั้นนำมาขุนเพศเมีย เพศผู้ โดยการแยกบ่อสังเกตตัวเมียเริ่มท้องมีไข่ จับตัวผู้มาไว้ในบ่อเดียวกัน กบจะออกไข่ผสมพันธุ์ จากนั้นแยกบ่อตัวผู้ตัวเมีย 24 ชั่วโมง เป็นลูกอ๊อด 90 วัน สามารถจับขาย คัดแยกเป็นกบพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ จำหน่ายในตลาดทั่วไปได้ ขีดละ 20 บาท ลูกกบขายตัวละ 1 บาท รายได้ดี ขายได้เงินเร็ว ถาดอาหารวางไว้ให้กินจนหมด เปลี่ยนน้ำประจำ

คุณทองสิน พัฒบุบผา

ชะอม…เป็นหนึ่งทางเลือกมี 1,000 ต้น ตัดให้สูงประมาณ 80 เซนติเมตร เก็บขายทุก 7 วัน 700-1,000 บาท ให้ปุ๋ยอินทรีย์…น้ำระบบสปริงเกลอร์ งานปลูกชะอม งานง่ายได้เงินประจำ ทุกสัปดาห์ ชะอมเป็นพืชที่ตลาดต้องการสูงมาก ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้หลายปี

การเลี้ยงปูนา…ซื้อมาคู่ละ 200 บาท ทำเป็นบ่อรั้วรอบขอบชิด รอบคันบ่อน้ำฟางคลุมดิน ปลูกพืชผักสวนครัว พริก มะเขือ ฟักทอง ตอนกลางวันมองไม่เห็นปู ตอนมืดส่องไฟจับปูนา ขายราคาดีมาก คุณเชื่อหรือไม่ปูเงินแสน ปูเงินล้าน ขายแม่พันธุ์ พ่อพันพันธุ์ปูนา เงินเข้าฟาร์มทุกวัน

เลี้ยงกบ

การเลี้ยงหนูนา…เป็นหนึ่งกิจกรรมในไร่นาสวนผสม บ่อซีเมนต์ 2 วงบ่อ ตั้งซ้อนกัน วางบนฝาซีเมนต์ วงกลมไม่ต้องยาแนวด้วยปูน ให้มีร่องรอยน้ำออกได้ ปล่อยหนูพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 1 คู่ หากาบมะพร้าวที่ปอกเปลือกออก ให้หนูได้กัดแทะ สุดท้ายกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของพืช ใช้หน่อไผ่เล็กๆ หัวมันสำปะหลัง อาหารหนู เขาจะอยู่อย่างมีความสุขมาก ขณะหนูออกลูกห้ามเปิดดู เขาจะกัดลูกให้ตายเพราะคิดว่ามีศัตรู

ชะอม

พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ขายคู่ละ 2,000 บาท การให้น้ำเป็นหัวก๊อกอัจฉริยะ หากมีกลิ่นฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม

รอบไร่นาสวนผสม…ปลูกพืชผัก ฟักทอง มะละกอ หม่อนกินผล มะพร้าวน้ำหอม ข้าวโพด ถั่วฝักยาว มะเขือ เป็นความสุขของครอบครัวชาวกสิกรรมธรรมชาติ ปัจจุบันกลายเป็นโคก หนอง นา โมเดล เดินหน้าที่บ้านนาน้อย แปลง 3 ไร่

ปูนา

คุณรุ่งนภา อุปมา พัฒนาการอำเภอดอนจาน ได้รับมอบหมายจาก คุณอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพัฒนากรฯ นักพัฒนาตำบลต้นแบบ (นพต.) ตำบลม่วงนา นายช่างเทศบาลตำบลม่วงนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” คุณบัว พัฒบุบผา บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงนา พื้นที่ 3 ไร่ การตรวจสอบพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ “ดินน้ำลมไฟ และภูมิสังคม” การตรวจวัดพื้นที่เพื่อขุดสระน้ำ 2 แห่ง คลองไส้ไก่ หลุมขนมครก ตามแบบของทางราชการ สำนักงานพัฒนาการอำเภอดอนจาน พร้อมการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมงานขุดสระน้ำ ตรวจสอบแบบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและเกิดประโยชน์สงสุดต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สภาพดินร่วนปนทราย ที่นี่คือแหล่งอาหารคุณภาพจากการเกษตรอินทรีย์ด้านข้าว พืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คำตอบสุดท้ายคือ ประชาชนกินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด ครอบครัวมีความสุข “โคก หนอง นา คือคำตอบสุดท้าย”

เกษตรกรมาดูงาน