เตือนเกษตรกรระวังฝนตกหนักน้ำป่าหลากพืชผลเสียหาย

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า พยากรณ์อากาศแจ้งว่าในระยะนี้เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ระยะแรกลักษณะอากาศจะแปรปรวน ฝนจะเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและการกระจาย โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย โดยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ กับจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก

เกษตรจังหวัดฯ กล่าวต่อไปว่า ลักษณะเช่นนี้จะทำให้สภาพอากาศเปียกชื้น เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกนการเจ็บป่วย สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม ควรเตรียมทำทางสำหรับระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก และตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับระบายน้ำให้พร้อมการใช้งาน ชาวนาที่เตรียมดินไว้แล้วสามารถเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ได้ แต่ไม่ควรหว่านแน่นจนเกินไป เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่อาจเกิดกับข้าวในระยะต้นกล้าได้ ดังนั้น ชาวนาควรแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราด้วย