มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมเปิดค่ายแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ

อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวถึงกิจกรรมค่ายแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย จาก 16 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม ว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งได้ดำเนินโครงการสืบเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2559 สำหรับการจัดค่ายแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ

“กิจกรรมในค่ายจะช่วยพัฒนาระบบการแนะแนวในโรงเรียนให้เข้มแข็งขึ้น ประการสำคัญคือ กระบวนการแนะแนวยังช่วยให้นักเรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดำเนินชีวิต รู้จักตัดสินใจเลือกแผนการเรียน การวางแผนการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาและอาชีพ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนได้ทราบข้อมูลด้านการศึกษาและอาชีพ การค้นหาความถนัดของตนเอง สามารถเลือกอาชีพสมความปรารถนาในอนาคต” ประธานหลักสูตรการประถมศึกษา มรภ.ยะลา กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด

ภาพจาก : http://www.yru.ac.th