บ้านไอซ์ฟาร์มแพะ ผลิตแพะพันธุ์บอร์คุณภาพ ทำตลาดหลากหลาย สร้างรายได้ดี

แพะพันธุ์บอร์ เป็นแพะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการให้เนื้อมาก เพราะโครงสร้างของแพะสายพันธุ์นี้มีขนาดตัวที่ใหญ่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะนิยมนำมาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์จำหน่ายให้กับเกษตรกร    รายอื่นๆ เพื่อนำไปทำพันธุ์ต่อไป ส่วนตัวที่ไม่มีความสวยงามที่จะสามารถนำมาทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ จะส่งจำหน่ายเข้าสู่ตลาดเนื้อเพื่อบริโภคจึงทำให้การเลี้ยงแพะเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ของผู้สนใจ

คุณนคร หาญไกรวิไลย์

คุณนคร หาญไกรวิไลย์ เจ้าของบ้านไอซ์ฟาร์มแพะ ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ที่ 2 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้ความสนใจต่อการเลี้ยงพันธุ์สายพันธุ์บอร์ จากนั้นพัฒนาการเลี้ยงเพื่อผลิตให้ได้แพะที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายเป็นพ่อแม่พันธุ์

ลูกแพะ

คุณนคร เล่าว่า ครอบครัวมีอาชีพทำธุรกิจประมงเพื่อการส่งออก ต่อมาเห็นพื้นที่ที่เคยซื้อไว้อยู่ที่อำเภอสามร้อยยอดยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงได้เกิดความสนใจที่อยากจะทำในเรื่องของปศุสัตว์ เพราะพื้นที่นี้ดินไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช เมื่อภาครัฐมีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงแพะทำให้เห็นโอกาส จึงเริ่มหาซื้อแพะมาทดลองเลี้ยงในพื้นที่ จำนวน 5 ตัว จนสามารถออกลูกและจำหน่ายได้

พ่อพันธุ์แพะ

“สาเหตุที่เลือกเลี้ยงแพะ เพราะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเลี้ยงง่าย และที่สำคัญออกลูกไว แพะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างกินง่าย จึงทำให้เรามองว่านี้เป็นจุดแข็งของแพะที่เราคิดจะเลี้ยง ยิ่งเป็นการทำตลาดทางภาคใต้แล้วด้วย มีการรับซื้ออยู่ตลอด เวลานั้นปี 2560 ผมก็เลยนำมาทดลองเลี้ยงในพื้นที่ ใช้เวลาการเลี้ยงไม่นาน แพะก็เจริญเติบโตดี ด้วยการทดลองเลี้ยงในคราวนั้น ทำให้ผมเกิดความคิดที่จะทำฟาร์มอย่างจริงจัง และสร้างโรงเรือนที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน GAP” คุณนคร บอก

พื้นที่ภายในโรงเรือน

หลังจากนั้น จึงได้นำแพะเข้ามาเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การผลิตทันต่อความต้องการของตลาด เพราะแม่พันธุ์ที่พอดีและเหมาะสมจะช่วยให้เราผลิตแพะได้ดีทันต่อตลาด โดยในช่วงแรกมีปัญหาในการเลี้ยงบ้างหลักๆ เกิดจากพยาธิ เพราะยังไม่มีความรู้มากพอ จากนั้นก็พัฒนาการเลี้ยงมาเรื่อยๆ จนชำนาญ พร้อมทั้งมีการจ้างสัตวบาลเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของวัคซีนและสุขลักษณะต่างๆ โดยเรามีการแบ่งอย่างชัดเจนทั้งการดูเรื่องแพะตั้งท้อง แพะเป็นโรค และแผนการเลี้ยงต่างๆ

โดยแพะภายในฟาร์มทั้งหมด คุณนคร บอกว่า จะมีการผสมพันธุ์อยู่ตลอดทั้งปี การวางแผนการผลิตที่ชัดเจนทั้งการทำตลาดด้วย ในการเลือกพ่อแม่พันธุ์เข้ามาผสมนั้น จะใช้แม่พันธุ์อายุมากกว่า 10 เดือน ส่วนแพะพ่อพันธุ์จะใช้อายุมากกว่า 1 ปี เมื่อแม่พันธุ์ผสมติดจนตั้งท้องได้ 5 เดือนแล้ว จากนั้นจะทำการแยกแม่พันธุ์ออกมาดูแลในที่ที่เตรียมไว้ เพื่อให้แม่แพะได้กินอาหารที่ครบถ้วนตามสูตรสำหรับเลี้ยงแพะ

การแยกลูกแพะมาดูแล

“อาหารที่เลี้ยงแพะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ได้จากพื้นที่ มีหญ้าบ้าง กระถินบ้าง ส่วนแพะที่ตั้งท้องและแพะที่ให้นม เราก็จะเสริมด้วยอาหารทีเอ็มอาร์ จากนั้นให้แม่แพะเลี้ยงลูกเองจนกว่าจะหย่านม เมื่อหย่านมดีแล้ว เราก็จะแยกลูกออกมา ส่วนในเรื่องของการทำวัคซีนนั้น ก็จะมีโปรแกรมทำอย่างชัดเจน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าแพะภายในฟาร์มเราได้รับมาตรฐานที่ถูกต้อง และเกษตรกรหรือลูกค้าที่ซื้อไปมั่นใจได้ว่าเราใส่ใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะแพะของเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับสายพันธุ์ได้ทุกตัว” คุณนคร บอก

สำหรับในเรื่องของการทำตลาดเพื่อจำหน่ายแพะพันธุ์บอร์นั้น คุณนคร บอกว่า มีการวางแผนการทำตลาดที่ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการส่งแพะจำหน่ายยังตลาดเพื่อบริโภคเนื้อ และการผลิตสายพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้านำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ภายในฟาร์มได้ เพราะฉะนั้น การผลิตแพะเพื่อจำหน่ายเป็นสายพันธุ์ดีจึงเป็นสิ่งที่ฟาร์มต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้แพะที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน GAP

โดยราคาแพะที่จำหน่ายเป็นแพะเนื้อเพื่อบริโภค ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 110-120 บาท ส่วนแพะที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ตัวสวยมีการคัดไว้เป็นอย่างดี ราคาอยู่ที่ตัวละ 30,000 บาทขึ้นไป

“สำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่อยากเลี้ยงแพะ ผมก็อยากบอกว่าให้หมั่นศึกษาข้อมูลการเลี้ยงให้ดี เพราะเดี๋ยวนี้แหล่งเรียนรู้มีด้วยกันหลายที่ ตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เมื่อตัดสินใจได้แล้วก็ลองเลือกว่าเราเหมาะสมกับแพะสายพันธุ์ไหน แล้วก็ทำการเลี้ยงได้ทันที หรือถ้าอยากจะปรึกษาจากทางฟาร์มของเรา ก็สามารถมาติดต่อสอบถามได้ เรายินดีให้คำแนะนำ” คุณนคร บอก

สนใจในเรื่องของการเลี้ยงแพะสายพันธุ์บอร์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บ้านไอซ์ฟาร์มแพะ หมายเลขโทรศัพท์ 061-418-8300

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564