ดีอีเอส – ไปรษณีย์ไทย ชู ฟิ้วซ์ โพสต์ – ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท ช่วยผู้ประกอบการฝั่งอันดามัน

นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้มีการวางแนวทางใช้ดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะในส่วนของการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และการนำดิจิทัลไปใช้ให้ตรงกับบริบททางพื้นที่ ทั้งนี้ ได้นำศักยภาพของไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ และในฐานะผู้นำด้านการสื่อสารและขนส่งหลักของชาติ ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง พังงา และสตูล ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพของประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีแนวทางที่สำคัญทั้งการสนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้สามารถดำเนินธุรกิจด้วยเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยที่เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ การช่วยยกระดับสินค้าให้พร้อมต่อการทำตลาดที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงติดความพร้อมให้กับภาคธุรกิจในทุกระดับผ่านระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีที่มีทั้งความรวดเร็ว ความปลอดภัย รวมถึงคงคุณภาพของสิ่งของที่ฝากส่งได้ตั้งแต่ต้นทาง – ปลายทาง

นายมูซาคาน เดเช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการภูมิภาค กล่าวว่า เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงฯ ในช่วงที่คาดว่าจะมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ไปรษณีย์ไทยได้เตรียมโซลูชัน และเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตให้กับพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนี้

เทคโนโลยีขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ ฟิ้วซ์ โพสต์ : Fuze Post ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมทุนระหว่างไปรษณีย์ไทย JWD และ Flash Express โดยจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป อาหารแช่แข็ง ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมช่วยให้การค้าขายของผู้ประกอบการ และตลาดประมงที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมีช่องทางในการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มธุรกิจอาหารต่างๆ และผู้บริโภคมากขึ้น โดยบริการ ฟิ้วซ์ โพสต์ มีพร้อมเข้ารับสินค้าจากร้านค้าถึงที่ด้วยบริการ Pick Up Service การจัดส่งด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพผ่านกล่องควบคุมอุณหภูมิ (Colling Box)  อีกทั้งยังมีความรวดเร็วในการจัดส่ง ซึ่งจากต้นทางจังหวัดชายทะเลภาคใต้ ใช้ระยะเวลาเพียง 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ฝากส่งสำหรับปลายทางกรุงเทพฯ ปริมณฑล และปลายทางต่างจังหวัดภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ฝากส่ง

“นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร แพปลา ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่ง โดยผู้ประกอบการที่มียอดการจัดส่งด้วยบริการฟิ้วซ์ โพสต์ ตั้งแต่ 10 ชิ้นขึ้นไปต่อครั้ง ได้รับส่วนลดทันที 10% จากอัตราค่าบริการปกติ และสำหรับผู้ใช้บริการที่มีการฝากส่งเป็นรายเดือน และมียอดการใช้บริการตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป หรือมียอดใช้บริการตามที่ได้กำหนดไว้เพิ่มเติม จะได้รับส่วนลดจากอัตราค่าบริการปกติสูงสุดถึง 20 % ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564”

เว็บไซต์ Thailandpostmart อีมาร์เก็ตเพลสที่รวบรวมสินค้าดีจากทั่วไทยของไปรษณีย์ไทย ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนมีช่องทางการขาย สามารถเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภคในทุกพื้นที่ได้มากขึ้น พร้อมสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด ที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวจำนวน 1,281 ราย มีจำนวนสินค้าประเภทต่างๆ กว่า 817 รายการ เช่น อาหารแปรรูป สินค้าทางการเกษตร ฯลฯ โดย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 – ปัจจุบัน มีจำนวนการสั่งซื้อสินค้าในพื้นที่ดังกล่าวคิดเป็นเงินกว่า 11.33 ล้านบาท และสินค้าที่โดดเด่นเป็นสินค้าประเภทอาหารแห้ง อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม อาทิ กุ้งกรอบสามรส น้ำพริกกุ้งเสียบกระบี่ ปลาหมึกอร่อยเมืองระนอง กะปิเกาะเหลาระนอง กาแฟถ้ำสิงห์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ

“ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยมีแผนในการดำเนินงาน และทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรผ่านแนวคิด “เทคโพสต์ : Tech Post” ซึ่งเป็นการนำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้ในการอำนวยความสะดวก และยกระดับประสิทธิภาพระบบต่างๆ ให้มีความทันสมัยขึ้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าไปรษณีย์ไทยสามารถช่วยสนับสนุน และกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นแน่นอน” นายมูซาคาน กล่าวสรุป