กยท. ยันไม่ปรับขึ้นเงิน Cess

จากกรณีที่มีกระแสข่าวจากผู้ไม่หวังดี ปล่อยข่าวว่า กยท. จะปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่งออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระ หรือเงิน Cess นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไม่มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามกระแสข่าว เนื่องจาก กยท. ไม่มีอำนาจในการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเพราะจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันอัตราค่าธรรมเนียมการส่งออกยางออกนอกราชอาณาจักรคงเดิมที่อัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัมตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระ ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560