“หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ” ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 2564

เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า ปลื้ม “หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ” ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 2564 ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ร่วมส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมไทย

นายประจักษ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยของหม้อแปลงจมน้ำ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนบริษัท ส่งเสริมและผลักดัน “หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายชนิดจมน้ำ (Submersible Type Distribution Transformer)” จนได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี, กรมบัญชีกลาง และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (NIA)