“สมพร” ขึ้นแท่นผู้บริหาร อ.ส.ค. คนใหม่ เร่งผลักดัน อ.ส.ค. ก้าวสู่ผู้นำตลาด

“สมพร” ขึ้นแท่นผู้บริหาร อ.ส.ค.คนใหม่ เปิดวิสัยทัศน์เร่งผลักดันอ.ส.ค.ก้าวสู่ผู้นำตลาดทุกเซ็กเมนต์ควบคู่รักษามาร์เก็ตแชร์ผลิตภัณฑ์นมเจเนอรัล มิลค์อันดับหนึ่งของประเทศ พร้อมเดินหน้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่มHigh Value  นมผู้สูงวัย  นมสูตรพิเศษ นมผงเลี้ยงเด็กและผลิตภัณฑ์นมกลุ่มมิกซ์เบอร์รี่  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อ.ส.ค.) กล่าวภายหลังคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยอ.ส.ค.คนใหม่ว่า จะเร่งเดินหน้าผลักดัน อ.ส.ค.ก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมนมของประเทศและจะให้ความสำคัญในการสืบสาน ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทานให้มีความมั่นคง ยั่งยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ

ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ อ.ส.ค.จำนวน 4,600 ฟาร์ม โดยอ.ส.ค.ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและรับซื้อน้ำนมดิบของเกษตรกรเครือข่ายอยู่ประมาณวันละ 700 ตัน เพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คทั้งนมพาณิชย์และนมโรงเรียนจำหน่ายออกสู่ตลาดซึ่งถือเป็นการส่งเสริมรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมาอย่างยาวนานควบคู่กับก่อตั้ง อ.ส.ค. มากว่า 59 ปี

ส่วนทางด้านแผนการตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อ.ส.ค.จะเดินหน้ารักษามาร์เก็ตแชร์ตลาดกลุ่มเจเนอรัลมิลค์ (General  Milk) ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.ค. ครองอันดับหนึ่งในตลาดในสัดส่วนประมาณ 50 % ควบคู่กับเร่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ     อ.ส.ค.ซึ่งปี 2564 ที่ผ่านมาทำยอดขายอยู่ที่ประมาณ  9,700 ล้านบาทโดยปี 2565 วางเป้าหมายเพิ่มยอดขายเป็น 10,000 ล้านบาท

ผอ.อ.ส.ค.คนใหม่ กล่าวว่า ในเดือนมกราคม 2565 อ.ส.ค.จะครอบรอบ 60 ปี มีแผนที่จะผลักดัน อ.ส.ค. ก้าวสู่มิติใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากการครองตำแหน่งเจ้าตลาดนมกลุ่มเจเนอรัลมิลค์ แล้ว  อ.ส.ค.มีแผนจะบุกเบิกและขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมตั้งแต่ปลายปี 64 เป็นไป  ด้วยการยกระดับคุณภาพาการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นตอกย้ำการเป็นแบรนด์ ผู้นำในการใช้น้ำนมโคนมแท้ 100%  และมีโรงงานที่ทันสมัยและได้มาตรฐานมากที่สุดของประเทศ

“ทิศทางตลาดผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค นับจากนี้ไป  เราจะเน้นเจาะและขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (high value) อาทินมสำหรับกลุ่มผู้ป่วย นมสำหรับผู้สูงวัย การพัฒนานมสูตรพิเศษเพื่อจำหน่ายให้กับร้านชา ร้านกาแฟซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวสูงในตลาด ไปจนถึงนมผงเลี้ยงเด็ก เป็นต้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน” นายสมพร  กล่าว

นายสมพร  กล่าวต่อว่า    สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เตรียมออกสู่ตลาดในปลายปี 64 นี้   ได้แก่   นมผงอัดเม็ดจะเปิดตัวภายในเดือนธันวาคมนี้  ความพิเศษของนมอัดเม็ดไทย-เดนมาร์คคือจะผลิตโดยใช้น้ำนมโคแท้ 100% ของเกษตรกรไทย ไม่ได้ใช้นมผงจากต่างประเทศเหมือนยี่ห้ออื่นที่จำหน่ายอยู่ในตลาด เนื่องจากอ.ส.ค.ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรไทยที่ขายน้ำนมดิบให้กับ อ.ส.ค.ได้มีรายได้ ที่มั่นคง ยั่งยืนในการประกอบ  อาชีพการเลี้ยงโคนม

นอกจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว อ.ส.ค. ยังมีแผนจะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวชิวดีตัวใหม่กลุ่มมิกซ์เบอร์รี่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีเจ้าไหนทำตลาดในเมืองไทย ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.ค.ได้จัดซื้อเครื่องจักรทันสมัยสามารถเติมชิ้นเนื้อผลไม้ต่างๆ เข้าไปเพื่อความอร่อยและหลากหลายได้

นอกจากนี้ยังยังเตรียมเปิดตัวนมสเตอริไลซ์ (Sterilized  milk) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นม (Dairy product) ชนิดหนึ่งน้ำนมที่บรรจุในภาชนะที่สะอาดปิดผนึกสนิทผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนระดับ commercial  sterilization โดยใช้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส และใช้เวลาที่เหมาะสมทำให้เป็นเนื้อเดียวกันสามารถนำไปผลิตเป็นเครื่องดื่มประเภท นมปั่นได้หลากหลายประเภท โดยวางเป้าหมายตลาดกลุ่มร้านกาแฟ ร้านชาและร้านอาหารและในร้านคาเฟ่นม “มิลแลนด์” ของ อ.ส.ค. เอง


นอกจากแผนการตลาดแล้ว  อ.ส.ค.ยังมีแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในฟาร์มโคนม  ไทย-เดนมาร์คให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวสัมผัสอาณาจักรที่สวยงาม ทุ่งหญ้าเขียวขจีภายในฟาร์ม  เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนหลังโควิด-19 คลี่คลายลง  ซึ่ง อ.ส.ค. อยากเห็นคนไทยมีความสุขมากขึ้น

สำหรับประวัติและผลงานของนายสมพร จบปริญญาตรีสาขาสัตวศาสตร์ (โคนม-โคเนื้อ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  เริ่มงานครั้งแรกเมื่อปี 2531 ในตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน แผนกบำรุงพันธุ์ ฝ่ายวิชาการและสาธิตจากนั้นปี 2532  ได้รับการบรรจุทดลองงานในตำแหน่งพนักงานเกษตรตรี แผนกบำรุงพันธุ์  ฝ่ายวิชาการและสาธิต

กระทั่ง 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มีหน้าที่ดูแล สำนักงานอ.ส.ค.ภาคกลาง  สำนักงานอ.ส.ค.ภาคใต้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ฝ่ายการตลาดและการขาย  และ 1 ตุลาคม 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

จนวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ครม. มีมติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ดำรงตำแหน่งผอ.อ.ส.ค.คนล่าสุด  ซึ่งจากประวัติและผลงานนายสมพรได้รับการยอมรับว่าเป็นลูกหม้อคนสำคัญของ อ.ส.ค.ที่มีความรู้ ความสามารถคลุกคลีด้านโคนมและอุตสาหกรรมนมมาอย่างยาวนานกว่า 31 ปี จนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ อ.ส.ค. ในปัจจุบัน  ในขณะที่ อ.ส.ค. กำลังก้าวสู่ปีที่ 60 ในเดือนมกราคม 2565 นี้