“ใบหม่อน” ใช้เลี้ยงหมู แก้หอบ ช็อกตายอากาศร้อนได้

“ใบหม่อน ” นอกจากจะเป็นอาหารใช้เลี้ยงหนอนไหม แปรรูปทำเป็นชาเพื่อสุขภาพแล้ว วันนี้ใบหม่อนมีแนวโน้มสามารถใช้เป็นอาหารเลี้ยงสุกรได้ โดยกรมหม่อนไหม และกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกันศึกษาวิจัย เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง เป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ มีการนำหญ้าเนเปียร์ผสมกับอาหารข้น แต่การปลูกหญ้าเนเปียร์ ต้องใช้น้ำมาก ซึ่งช่วงหน้าแล้ง 2-3 ปี บ้านเราเจอวิกฤตแล้งขาดแคลนน้ำมาตลอด การทดลองเอาใบหม่อนที่ปลูก มาทดลองใช้เป็นอาหารเลี้ยงหมูจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ จะเป็นอีกช่องทางที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อน และลดต้นทุนอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สระบุรี ได้ทดสอบโดยใช้วิธีแบ่งสุกรขุน 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สุกรคอกที่ 1 ให้อาหารข้นล้วน สุกรคอกที่ 2 ใช้อาหารข้นผสมกับหญ้าเนเปียร์ และสุกรคอกที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารข้น ผสมใบหม่อนสับละเอียด 10 เปอร์เซ็นต์

ปรากฎว่า  แม้เจอสภาพอากาศทั่วไปร้อนมากถึง 40 องศา แต่กลับพบว่าสุกรที่เลี้ยงด้วยใบหม่อนผสมอาหารข้น มีอาการเหนื่อยหอบน้อย ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการใช้ใบหม่อนผสมอาหารข้นเลี้ยง จะช่วยลดอัตราเสี่ยง สุกรช็อกจากสภาพอากาศร้อนได้ดีกว่าสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารข้นล้วน เพราะอุณหภูมิร่างกายจะร้อน สุกรเหนื่อยกอบง่าย ส่วนอัตราการเจริญเติบโต การสร้างเนื้อ และไขมันสันหลัง สุกรทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง ให้ผลไม่แตกต่างกัน ส่วนคุณภาพซาก อัตราการแลกเนื้อจะศึกษาในขั้นตอนต่อไป

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก จดหมายข่าวกรมหม่อนไหม

………….

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2559