ซีพีเอฟ ต้อนรับคู่ค้าต่างประเทศ ชม โครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต้อนรับคู่ค้าต่างประเทศจากญี่ปุ่น เยี่ยมชมโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ที่ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสาน คือ ภาครัฐ ชุมชน และบริษัทเอกชน ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่ชุมชน

นายสุวิทย์ ประภากมล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์น้ำครบวงจร และ นายอดิศร สุจารี รองกรรมการผู้จัดการ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัยซีพีเอฟ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัทผลิตอาหารแช่แข็งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นลูกค้าของซีพีเอฟ เยี่ยมชมโครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ที่ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีคณะทำงานโครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ทีมงานของหน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กรซีพีเอฟ รวมทั้งชุมชนบางหญ้าแพรก ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

สำหรับการเยี่ยมชมโครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ในครั้งนี้ มีกิจกรรมล่องเรือชมผืนป่าชายเลน ในพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าระยะที่ 1 และระยะที่ 2 กิจกรรมเพาะกล้าไม้แสมขาว โกงกาง ซึ่งเป็นกล้าไม้ที่เติบโตได้ดีในพื้นที่ รวมถึงการรับฟังความเป็นมาของโครงการ กระบวนการฟื้นฟูป่าชายเลน และการต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับชุมชน

ตัวแทนของบริษัทคู่ค้าธุรกิจจากญี่ปุ่น กล่าวขอบคุณซีพีเอฟ และชุมชน ในการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกป่า พร้อมทั้งกล่าวด้วยว่า บริษัทของเขาเป็นผู้ผลิต และส่งออกอาหาร ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับประเด็นด้านความยั่งยืน และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้าอย่างซีพีเอฟ ซึ่งให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน และคาดหวังจะได้ร่วมกิจกรรมดีๆ อย่างนี้กับทางซีพีเอฟ และชุมชนฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม เป็นความร่วมมือของภาครัฐ คือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชุมชนในพื้นที่่ และซีพีเอฟ ดำเนินโครงการระยะที่ 1 (ปี 2557-2561) อนุรักษ์และปลูกป่าใหม่ ในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร รวม 604 ไร่ ปัจจุบัน เข้าสู่ระยะที่สองของโครงการ (ปี 2562-2566) โดยในปี 2563 ดำเนินการปลูกป่าใหม่เพิ่มเติมไปแล้ว 60 ไร่ และในปี 2564 ปลูกป่าเพิ่มเติมอีก 55 ไร่