กยท. เผย วันนี้ตลาดกลางระดับภูมิภาค RRM เริ่มคึกคัก ตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมเสนอขายสินค้ายางคุณภาพมาตรฐาน GMP กว่า 160 ตัน

แฟ้มภาพ

 ดร.ธีธัช  สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ได้เริ่มเปิดซื้อขายยางบนตลาด Regional Rubber Market (RRM) หลังจากทำการพัฒนาระบบการซื้อขายออนไลน์จนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่า เริ่มมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการตลาดออนไลน์แห่งใหม่นี้แล้ว โดยเฉพาะสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพื้นที่ภาคใต้ อาทิ ตรัง พัทลุง และยะลา ซึ่งหันมาผลิตยางรมควันอัดก้อนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP นำมาเสนอขายผ่านตลาด RRM สูงถึง 160 ตัน และทาง กยท. คาดการณ์ว่า ตลาด RRM จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในระบบราคาที่ยุติธรรม (Fair Price) โดยผู้ซื้อจะได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP และวันนี้ กยท. ได้เดินหน้านำร่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ผู้ขายสามารถขายยางให้กับผู้ซื้อยางในตลาดต่างประเทศได้โดยตรงผ่านตลาด RRM แห่งนี้