รมช.กระทรวงพาณิชย์ เปิดงานทุเรียนที่จันทบุรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน มหานครผลไม้ FRUITPITAL FAIR 2017 ที่จังหวัดจันทบุรี ส่วนสถานการณ์ผลไม้ปีนี้ราคาดี มีการกว้านซื้อส่งออกเมืองจีนจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่ำวานนี้ (3 มิถุยายน) ที่เวทีกลาง งาน “จันทบุรี มหานครผลไม้” ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีเปิด “งานจันทบุรี มหานครผลไม้ FRUITPITAL FAIR 2017” โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของดีเมืองจันท์ การประกวดผลไม้, การจำหน่ายผลไม้อินทรีย์ปลอดภัย, การแสดงประวัติผลไม้ 15 สายพันธุ์, มหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีเมืองจันท์ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 9 นิทรรศการนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค

โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย โซน A : Fruit Shopping ร้านค้าผลไม้แปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และเครือข่าย OTOP ระหว่างภูมิภาค / โซน B : Fruit Farming ร้านค้าผลไม้สด (ปลอดภัยและอินทรีย์) และกิจกรรมของสภาเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 10 อำเภอ / โซน C : Fruit Learning ส่วนจัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร การค้าผลผลิตทางการเกษตร การอบรมสัมมนา การจับคู่ทางธุรกิจ / โซน D : Fruit Loving นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกดี กินดี ใต้ร่มพระบารมี” และ โซน E : Fruit Playing การจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร ร้านค้า สินค้า อุปโภค บริโภค

 นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี สวนผลไม้ที่เปิดให้เที่ยวชมสวนในช่วงเทศกาล การจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ศูนย์อัญมณีเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี โดยคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นและสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างกลไกทางการตลาดไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ

ส่วนสถานการณ์ผลไม้ปีนี้ เกษตรกรเก็บขายได้ราคาดี มีพ่อค้าและผู้ประกอบการส่งออกมารับซื้อผลผลิตในจังหวัดจันทบุรีจำนวนมาก โดยเฉพาะการส่งออกต่างประเทศ จีน กัมพูชา มาเลเซีย และ เวียดนามขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการส่งออกผลไม้ของไทย

ที่มา มติชนออนไลน์