เบทาโกรตั้งทีมช่วยลูกค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

เบทาโกรชูนโยบาย เป็น “คู่คิด” ให้”คู่ค้า” ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหาร สร้างทีม Food Solution ให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจในทุกมิติให้กับลูกค้าในซัพพลายเชน เพื่อเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการส่งต่ออาหารคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทุกระดับ
ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจอาหาร เครือเบทาโกร เปิดเผยในงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก THAIFEX – World of food ASIA 2017 ว่า ปัจจุบันผู้บริโภคมีการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว หากแต่ยังคงใส่ใจในคุณภาพและรสชาติของอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการด้านอาหาร ต่างเร่งปรับมาตรฐานและการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า เบทาโกรให้ความสำคัญนโยบายด้าน Food Safety และ Food Quality อย่างเคร่งครัด ทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหาร ยิ่งไปกว่านั้น มีความตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารสำหรับผู้ประกอบการในซัพพลายเชนให้ก้าวไปอีกขั้น เพื่อเสริมสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ดี” แก่ผู้บริโภคทุกระดับ ให้เข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย
เครือเบทาโกร ได้ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Center) เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของสินค้าใหม่และบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคมากขึ้น และหน้าที่สำคัญของศูนย์คือการสร้างทีมที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจในทุกมิติและแก้ไขปัญหา (Food Solution) ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจอาหาร เพื่อการก้าวเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
“เบทาโกรจะเป็น “คู่คิด” ให้ “คู่ค้า” เราสร้างทีม Food Solution ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ออกไปทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการธุรกิจอาหารในมิติต่าง ๆ อย่างครบวงจรให้กับผู้ประกอบการด้านอาหาร ลูกค้าของเรา ตั้งแต่การพัฒนาสินค้า เช่น คิดเมนูใหม่ พัฒนาสูตร รสชาติอาหาร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมทั้งการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในร้าน เช่น เพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสีย การจัดซื้อ การขนส่ง ฯลฯ ด้วยการออกแบบโปรแกรมการให้บริการ ซึ่งเรียกว่า Service Menu วิเคราะห์ตามความต้องการและศักยภาพของลูกค้าแต่ละราย
ยกตัวอย่างเรือซีทรานเฟอร์รี่ ซึ่งให้บริการบรรทุกรถยนต์และผู้โดยสารข้ามฟากจากดอนสักสู่เกาะสมุย เราส่งเชฟส่วนกลางเข้าไปช่วยพัฒนาเมนูอาหารคาวและสอนทำเบเกอรี่ ทั้งการเลือกวัตถุดิบคุณภาพ ช่วยคิดเมนูใหม่ การตกแต่งจานอาหารที่สวยงาม ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพให้กับครัวของลูกค้า เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจของ “คู่ค้า” ก้าวเดินและเติบโตไปพร้อมกับเบทาโกรอย่างยั่งยืน ในจุดมุ่งหมายที่สำคัญร่วมกันคือการส่งมอบอาหารคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทุกระดับ” ดร.ณรงค์ชัยกล่าว
สำหรับปีนี้ยังมีแนวคิดในการขยายช่องทางอาหารคุณภาพ ให้เข้าถึงผู้บริโภคครอบคลุมยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ผ่านผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มรถทอดลูกชิ้น ไส้กรอก ทั้งการเลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพ การเก็บรักษาคุณภาพสินค้า การปรุงอาหารที่ถูกวิธี เช่น วิธีทอด การเปลี่ยนน้ำมัน และความสะอาด ถูกสุขลักษณะของผู้ขาย เพื่อให้ผู้ซื้อได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ส่วนผู้ขายมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ เบทาโกรมีการวางกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์และการเพิ่มมาตรฐานการผลิตเพื่อให้สินค้ามีมาตรฐานสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าอาหารแบรนด์ BETAGRO และแบรนด์ S-Pure ให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกระดับ ตั้งแต่การขนส่งที่พัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Fully Cool Chain ช่วยคงความสดและคุณภาพของสินค้าก่อนถึงปลายทางการพัฒนาพื้นที่จุดจำหน่ายร่วมกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ที่ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพสินค้าเช่นเดียวกับเบทาโกร