ผ่าทุเรียนยักษ์เปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ ผู้ว่าฯเผยกันทรลักษ์เป็นต้นตำรับปลูกทุเรียนภูเขาไฟใหญ่สุดของจังหวัด

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลผลไม้ และของดีกันทรลักษ์ 60” ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่ง อ.กันทรลักษ์ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงาน “เทศกาลผลไม้ และของดีกันทรลักษ์ 60” ขึ้น โดยได้กำหนดจัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2560 รวม 9 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ และส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเกษตรใหม่ๆในการจะเพิ่มมูลค่าและใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ มีการมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้กับเกษตรกรที่ชนะเลิศในการประกวดผลไม้ทั้งเงาะ ทุเรียน มะละกอ และการประกวดจัดกระเช้าผลไม้ จากนั้น ผวจ.ศรีสะเกษ ได้ถือดาบกวัดแกว่งและใช้ดาบผ่าทุเรียนยักษ์ออกเพื่อเป็นการเปิดงานครั้งนี้และมีการชิมทุเรียนภูเขาไฟปลอดสารพิษ ที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากในขณะนี้ โดยมี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ นำข้าราชการพ่อค้า ประชาชนมาร่วมพิธีเปิดงานและให้การต้อนรับ

นายธวัช สุระบาล ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า อ.กันทรลักษ์ เป็นอำเภอที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม ดั่งคำขวัญอำเภอกันทรลักษ์ที่ว่า “เมืองหลักการเกษตร” เนื่องจากพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ เป็นที่ราบเชิงเขา ดินคุณภาพสูงเนื่องจากเป็นดินภูเขาไฟ ปริมาณน้ำฝนและภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการปลูกพืชได้เกือบทุกชนิด มีผลผลิตจำนวนมาก ผลไม้ที่ปลูกมากในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ ประกอบด้วย ทุเรียน เงาะ ฝรั่ง มังคุด ลองกอง มะม่วง มะยงชิด กล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า ลำไย แก้วมังกร ลิ้นจี่ และสละ โดยเฉพาะ ทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้หลักที่สร้างชื่อเสียงให้กับ จ.ศรีสะเกษในนามทุเรียนภูเขาไฟ กรอบนอก นุ่มใน กลิ่นไม่ฉุน อ.กันทรลักษ์มีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดใน จ.ศรีสะเกษ คือ ปลูกในพื้นที่ 7 ตำบล เนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 2,500 กว่าไร่ ได้ผลผลิตแล้ว 1,500 กว่าไร่ คาดว่าในปี 2560 จะได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 2,000 ตัน

ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวด้วยว่า ด้านการตลาด ผลไม้ของ อ.กันทรลักษ์มีทั้งการขายตรง ส่งถึงบ้าน แบบ Direct to Home โดยสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ ตลาดกลางผลไม้ ซึ่งอ.กันทรลักษ์ มี 2 แห่ง การขายริมทางแบบร้านค้าชุมชน การจัดงานเทศกาลผลไม้ และการขายที่สวน ซึ่งขณะนี้ตนกำลังเร่งรณรงค์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันปลูกพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษออกขายในท้องตลาด เนื่องจากว่า พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษกำลังได้รับความนิยมจากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเป็นอย่างมาก และราคาค่อนข้างสูง หากปลูกขายจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและทำให้เกษตรกรไม่ได้รับอันตรายจากสารพิษอีกด้วย

ทางด้าน นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมมากมาย เช่น การจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ และสินค้า OTOP การประกวดผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ ประกวดการทำบายศรี และ แข่งขันประกวดดนตรีพื้นบ้าน ประกวดธิดาผลไม้ การแข่งขันร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การปั่นจักรยานชมสวนผลไม้ระยะทาง 42 กม. ในพื้นที่ตำบลตระกาจและตำบลน้ำอ้อม ปั่นจักรยานแรลลี่ ช๊อป แช๊ะ ชมสวนผลไม้ภูเงิน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อนำเอาไปใช้พระราชพิธีถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9 และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงไปร่วมชม ชิมผลไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชิญชิมต้นตำรับทุเรียนภูเขาไฟในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

 

ที่มา : มติชนออนไลน์