อบต.น้ำก้อปลื้มกังหันน้ำผลิตไฟฟ้า นักวิจัยม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับชุมชนออกแบบ

อ.พิณทิพย์ แก้วแกมทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มร.พช.) หนึ่งในทีมนักวิจัยกังหันน้ำหัวน้ำต่ำเหมาะสมสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้านี้เป็นงานวิจัยของทีมวิจัย 3 ท่าน คือ ผศ.สุพจน์ เกิดมี นายไพฑูรย์ บานเย็นงาม และตน ที่ได้ลงพื้นที่ไปที่ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก

อ.พิณทิพย์กล่าวต่อว่า โดยได้โจทย์วิจัยที่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในเขื่อนน้ำก้อ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนได้เสนอความคิดเห็นจึงกลายเป็นงานวิจัย ชื่อว่า “การออกแบบและพัฒนากังหันน้ำหัวน้ำต่ำที่เหมาะสมสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในตำบลน้ำก้อ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน” โดยได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 648,000 บาท จากมร.พช.

อ.พิณทิพย์กล่าวต่อว่า กังหันน้ำหัวน้ำต่ำสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเขื่อนน้ำก้อ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริงตามแรงดันของน้ำ ซึ่งชุมชนสามารถแยกชิ้นส่วนประกอบ เพื่อการเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก โดยผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมร.พช. ได้มอบกังหันน้ำ ให้แก่นายเทียนชัย แสงหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) น้ำก้อแล้ว

นายเทียนชัยกล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก และขอบคุณที่นักวิชาการจากมร.พช. ที่ได้ช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นตำบลน้ำก้อได้มีเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ โดยทางอบต. จะนำไปบริการไฟฟ้าในโครงการร้านค้าวิสาหกิจชุมชนบนสันเขื่อนน้ำก้อให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

“ชาวบ้านในตำบลน้ำก้อมีความเจริญก้าวหน้าอีกหลายด้าน และต้องการให้นักวิชาการ และนักวิจัยจากมร.พช.มาให้ความรู้และช่วยพัฒนาต่อไป” นายเทียนชัยกล่าว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด