มะม่วงแก้วขมิ้น ปลูก 3 ปี คืนทุน เกษตรกรจอมบึง แปรรูปส่งออกจีน

มะม่วงแก้วขมิ้น มีถิ่นกำเนิดจากประเทศกัมพูชา “มะม่วงแก้วขมิ้น” ถูกนำเข้ามาปลูกเพื่อเก็บผลผลิตและขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งจำหน่ายในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว มะม่วงแก้วขมิ้น เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย เนื่องจากเป็นมะม่วงที่ติดผลง่าย ติดผลดกตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องใช้วิธีบังคับให้ติดผลนอกฤดูกาลเหมือนมะม่วงสายพันธุ์อื่นบางชนิด

คุณอารีรัตน์ คชรัตน์

ปลูกมะม่วงให้ได้ผลผลิตดีที่สุดควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน มะม่วงที่ปลูกจะมีการเจริญเติบโตที่ดีมากกว่ามะม่วงที่ปลูกในฤดูแล้ง แต่ถ้าหากมีระบบการให้น้ำที่ดี ก็สามารถปลูกมะม่วงได้ทุกฤดูกาล

ต้นมะม่วงแก้วขมิ้นใช้ระยะเวลาในการปลูก 3 ปี ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว มะม่วงแก้วขมิ้น เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลาง มีอายุประมาณ 10-20 ปี ลำต้นสูงประมาณ 15-20 เมตร ลำต้นแตกกิ่งตั้งแต่ระดับต่ำ เป็นทรงพุ่มกลม มีกิ่งหลัก และกิ่งแขนงมาก เมื่อแลดูจนกระทั่งเป็นทรงพุ่มหนา เปลือกลำต้นก็จะแตกร่องเป็นแผ่นสะเก็ด และมีสีเปลือกลำต้นสีดำอมเทา ใบมะม่วงแก้วขมิ้น ออกเป็นใบเดี่ยว มีก้านใบสีเขียว โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีสีเขียวเข้มและเป็นมัน

เกษตรกรเก็บผลผลิตมะม่วงแก้วขมิ้น

มะม่วงแก้วขมิ้น มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ผลดิบหรือแก่จัด เนื้อของผลจะแน่นละเอียด กรอบ มัน มีรสชาติหวานปนเปรี้ยวเพียงเล็กน้อย หรือมี 3 รส ใน 1 ผล หากผลที่สุกแล้วจะเป็นสีเหลืองเข้มเหมือนดั่งสีของขมิ้น มีรสชาติที่หวาน เนื้อไม่เละ และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของมะม่วงแก้วขมิ้น แต่ผู้คนส่วนมากนิยมทานผลดิบมากกว่า ในส่วนของผลที่สุกแล้วสามารถทานสดก็ได้ หรือนำไปแปรรูป อย่างเช่น มะม่วงกวน มะม่วงอบแห้ง เป็นต้น

ผลมะม่วงแก้วขมิ้น มีขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือ

คุณอารีรัตน์ คชรัตน์ อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบัน คุณอารีรัตน์ ประกอบอาชีพเกษตรกร คุณอารีรัตน์ กล่าวว่า แรกเริ่มเดิมทีตนเองไม่เคยคิดที่อยากจะปลูกมะม่วงมาก่อน แต่ด้วยมีคนรู้จักกัน มาพูดถึงการวิธีการปลูกมะม่วงแก้วขมิ้น และตลาดประเทศจีนที่มีความต้องการสูง จึงทำให้คุณอารีรัตน์รู้สึกสนใจและอยากลองที่จะปลูก ด้วยเดิมทีคุณอารีรัตน์มีความรู้ด้านเกษตรอยู่แล้ว การปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นจึงไม่เป็นเรื่องที่ยากอะไร

สวนมะม่วงแก้วขมิ้น

ปัจุบัน คุณอารีรัตน์ เป็นเกษตรกรปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นมามากกว่า 4 ปี แล้ว มีจำนวนไร่ที่ปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นถึง 105 ไร่ คุณอารีรัตน์กล่าวว่า มะม่วงแก้วขมิ้นถือเป็นการปลูกมะม่วงที่ต้นทุนต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนที่สูง ติดผลดี ดก แต่ถ้าหากอยากให้ต้นมะม่วงแก้วขมิ้นดกดี ดกมากๆ แบบสวนของเรา แนะนำให้ใช้วิธีเพาะเมล็ดในการปลูก ต้นที่ปลูกลงดินจะแข็งแรง และดกมากๆ กว่าการเพาะปลูกด้วยวิธีตอนกิ่ง และทาบกิ่ง และยังทำให้ต้นมีอายุที่ยืนนานขึ้นไปอีก

คุณอารีรัตน์ ได้อธิบายถึงขั้นตอนในการเพาะปลูกมะม่วงแก้วขมิ้น โดยเริ่มจากทางสวนจะให้วิธีเพาะขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด เริ่มจากการเลือกเมล็ดพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้นที่เป็นเมล็ดแก่จัด นำมาผ่าเปลือกด้านนอกออก จะเห็นได้ว่าด้านในมีเนื้อขาวๆ นิ่มๆ ให้น้ำเมล็ดด้านในออก ทำการเพาะลงถุงเพาะ วิธีนี้จะช่วยให้เมล็ดสัมผัสได้ถึงอากาศของแต่ละพื้นที่นั้นๆ และน้ำเข้าไปในเมล็ดได้ง่าย ทำให้เมล็ดงอกได้เร็ว

ข้อควรระวังในการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด คือเมล็ดที่เอาออกแล้ว ต้องรีบเพาะลงถุงเพาะชำภายใน 1 สัปดาห์ ไม่ควรเก็บเมล็ดที่ผ่าแล้วไว้นานเกินกว่านี้ เพราะอาจทำให้อัตราการงอกลดลงได้ วัสดุในการเพาะที่ใช้คือดินเพาะปลูก และปุ๋ยคอก ผสมกันในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ใส่ดินที่ผสมแล้วลงไปก้นถุง และนำเมล็ดที่เตรียมในการเพาะใส่ลงไป จากนั้นใส่ดินกลบลงไปให้เต็มถุงนำไปวางในโรงเพาะและรดน้ำให้ชุ่ม

สวนมะม่วงแก้วขมิ้น

การรดน้ำในช่วงการเพาะเมล็ดถือว่าสำคัญมาก ทางสวนจึงมีการรดน้ำให้กับต้นพันธุ์ทุกวัน หากวันไหนฝนตกอากาศชื้นก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำในวันนั้น เมื่อเมล็ดได้รับน้ำในปริมาณที่ดีก็จะทำให้เมล็ดสมบูรณ์งอกเร็ว เมื่อครบระยะเวลา 3 เดือน ก็สามารถนำลงแปลงปลูกได้เลย

แปลงปลูกของทางสวนจะยกร่องให้สันร่องสูง ประมาณ 0.5 เมตร หรือ 50 เซนติเมตร ปลูกมะม่วงบนสันร่อง ระยะระหว่างสันร่อง ประมาณ 6 เมตร ความกว้างของร่อง 1.0 เมตร หรือ 100 เซนติเมตร ในส่วนของระยะปลูกนั้น ระยะห่างของแถว 4 เมตร ระยะห่างของต้น 4 เมตร จะทำให้มีจำนวนต้นและผลผลิตมากขึ้นต่อพื้นที่ แต่ก็ต้องดูแลการจัดการในสวนให้ดีและดูแลมากกว่าปกติ ในส่วนของระยะหลุมในการปลูกจะมีขนาด กว้างxยาวxสูง 50x50x50 เซนติเมตร หลังจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม ทางสวนจะใช้สปริงเกลอร์ในการรดน้ำ เมื่อหลังลงหลุมปลูกแล้ว จะเป็นการให้น้ำ 1-2 วัน 1 ครั้ง แล้วแต่สภาพอากาศในแต่ละวัน

การปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นไม่มีการดูแลอะไรยาก ทางสวนจะปลูกกล้วยแซมเพื่อคอยกันลมให้กับต้นมะม่วง เมื่อถึงช่วงติดดอกไม่ให้ดอกมะม่วงร่วง เมื่อลงแปลงปลูกแล้ว ทำเพียงแค่รดน้ำสม่ำเสมอ เมื่อถึงช่วงที่ต้นติดดอก อาจจะมีแมลงและโรคพืชมากวนใจบ้าง เช่น โรคแมลงจากแมลงวันทอง ทางสวนก็จะทำกับดักเพื่อล่อแมลงวันทองให้ลงไปในขวดกับดัก แทนการไปกัดกินมะม่วง และให้สารอาหารที่โคนต้นสำหรับเร่งในการเปิดตาดอก เมื่อต้นมะม่วงเริ่มเปิดตาดอกแล้ว ไม่นานก็สามารถออกผลผลิตออกมาให้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยว

ต้นมะม่วงแก้วมขมิ้นที่ติดดอก

คุณอารีรัตน์ กล่าวถึงตลาดของมะม่วงแก้วขมิ้น เป็นมะม่วงที่มีความต้องการของตลาดสูง ด้วยมะม่วงแก้วขมิ้นนั้น นิยมกินผลดิบ ที่มีรสชาติดีและกลิ่นหอมเฉพาะตัว หรือจะทานสุกก็สามารถทานได้ นำไปแปรรูปก็ยังได้ ทำให้ตลาดมะม่วงแก้วขมิ้นไม่ตันแน่นอน ตอนนี้ทางสวนผลผลิตเกือบ 100% ส่งตรงให้กับโรงงานแปรรูปมะม่วงกวนส่งออกประเทศจีน แต่หากมีผลผลผลิตเหลือตกค้างก็จะนำไปส่งตลาดค้าส่งทั่วประเทศ

ผลผลิตมะม่วงแก้วขมิ้น

“ต้องยอมรับจริงๆ เลยว่า มะม่วงแก้วขมิ้นปลูกง่าย ต้นทุนต่ำ 3 ปี ก็สามารถคืนทุนได้แล้ว และที่สำคัญมะม่วงแก้วขมิ้นยังให้ผลผลิตที่ดก หากเพาะด้วยเมล็ดแล้วความดกจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีก เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ อย่างตลาดประเทศจีนที่มีความต้องการสูงมาก”

 

มะม่วงแก้วขมิ้น

 

สำหรับท่านใดที่สนใจมะม่วงแก้วขมิ้น กิ่งพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้น เมล็ดพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอารีรัตน์ คชรัตน์ อายุ 31 ปี อาศัยอยู่ที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 093-005-9271 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเฟซบุ๊ก หน่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง สายพันธุ์ยักษ์

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565