ปีทอง ‘ผลไม้ไทย’ ชาวสวนยิ้มร่า ราคาพุ่ง/ใน-นอกปท. ออเดอร์ล้น

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ภาคเกษตรไตรมาส 2 ปี 2560 จะขยายตัวได้มากกว่า 2% เนื่องจากช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน เป็นช่วงผลผลิตโดยเฉพาะผลไม้ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมดออกสู่ตลาด เช่น ทุเรียน มังคุด ลิ้นจี่ เงาะ โดยผลผลิตปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ราคาไม่ได้ต่ำลง เพราะมีความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ จึงส่งออกได้มากขึ้น และคาดการณ์ตัวเลขจีดีพีภาคเกษตรทั้งปีนี้ขยายตัว 3%

“ราคาปีนี้ไม่ได้ตกต่ำลง เห็นได้จากทุเรียน คาดว่าผลผลิตปีนี้อยู่ที่ 633,540 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมา 30-40% แต่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 60-65 บาท ต่อกิโลกรัม ไม่ได้ตกต่ำอย่างที่หลายฝ่ายกังวล ราคายังสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 อยู่ที่ 40-50 บาท ต่อกิโลกรัม ขณะที่มังคุดปีนี้คาดผลผลิตที่ 217,039 ตัน มากกว่าปีที่ผ่านมาราว 20,000 ตัน แต่ราคาอยู่ที่ 78 บาท ต่อกิโลกรัม จากปีก่อน 56 บาท ต่อกิโลกรัม นับเป็นปีทองของผลไม้ไทยต่อเนื่องจาก 3 ปีก่อน และนับเป็นปีที่ 4 ที่ภาครัฐไม่ต้องใช้งบประมาณเข้าไปรับซื้อ หรือแทรกแซงราคา แสดงว่ากลไกตลาดและระบบบริหารจัดการผลไม้ทำได้ดี และภาครัฐ่จะพยายายมส่งเสริมการทำแปลงใหญ่เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนลงด้วย”

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน