‘สมคิด’ รุกศรีลังกา เดินหน้าหุ้นส่วน ศก.

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าระหว่างไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา ว่า การหารือครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก หลังจากที่ว่างเว้นจากการประชุมครั้งแรกมากว่า 12 ปี โดยได้หารือแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ไทย-ศรีลังกา ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการตามกระบวนการภายในประเทศเพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อให้สามารถเริ่มการเจรจาต่อไปได้

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคมนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางเยือนศรีลังกา เพื่อจะรับรองบันทึกความเข้าใจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ตามที่ตกลงกันไว้ในที่ประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันโดยเฉพาะในสาขาที่ไทยและศรีลังกามีศักยภาพที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมประมงและประมงแปรรูป อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านการเงิน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า ศรีลังกาเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจ เพราะในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยสูงถึง 6.5% และตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์เดินเรือตามเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน ซึ่งจะเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีเอฟทีเอกับอินเดียและปากีสถาน และกำลังเจรจากับจีนและสิงคโปร์ ยังได้รับสิทธิพิเศษทงภาษีศุลกากร (GSP Plus) จากสหภาพยุโรป ทำให้ศรีลังกากลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน