จากศาสตร์พระราชา สู่พระราชดำริไร้พรมแดน

จากความเชื่อมั่นในศักยภาพมนุษย์ว่าจะสามารถพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็ง ยืนหยัดบนลำแข้งตนเองได้ เพื่อจะนำไปสู่ความยั่งยืนในชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ ขจัดความยากจน หิวโหย และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นบทพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ไม่เพียงทำให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี แต่ทำให้คนทั่วโลกมีความสุขด้วย

ในโอกาสรำลึกวันทรงราชย์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 9 มิถุนายน 2489 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำสารคดีพิเศษ ชุด “พระราชดำริไร้พรมแดน” ขึ้น เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนามนุษย์ โดยจัดงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1-2 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 26

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เผยว่า ตลอด 70 ปีแห่งการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไม่มีทุกข์ใดที่พระองค์ไม่แก้ไขเพื่อคนไทย จึงจัดทำสารคดีชุดนี้ขึ้น ให้คนไทยได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อไทยและชาวโลก 37 ประเทศ โดยได้คัดเลือกตัวอย่างจาก 7 ประเทศ 12 ตอน ที่ได้นำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้จนทำให้มีชีวิตดีขึ้น อาทิ จอร์แดนที่นำฝนหลวงไปใช้, การแก้ปัญหาโรคจากยุงทั้งไข้เลือดออก มาลาเรีย และโรงเรียนฝึกอาชีพในกัมพูชา, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 17 แห่งในติมอร์เลสเตและการพัฒนาสินค้าเกษตรให้กับประชาชนในศรีลังกา ซึ่งปลูกผลไม้ได้มากแต่รสชาติไม่ดี ซึ่งแต่ละประเทศชีวิตดีขึ้นมาก อย่างที่เยนันชอง ประเทศพม่า ชาวบ้านต้องเดินไปตักน้ำวันละ 8 ชั่วโมง ไม่มีน้ำเพาะปลูกเลย ก็ได้ลงไปช่วยวางท่อน้ำ ทำแหล่งน้ำจนลดเวลาเหลือเพียงครึ่งชั่วโมง ชีวิตก็ไม่ต้องเสี่ยง

เยนันซอง พม่า
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล

“ในทุกประเทศที่เราได้เข้าไปช่วย ได้ใช้ศาสตร์เดียวกับในประเทศไทย คือลงไปคุยกับชาวบ้านจริง ไม่ใช่แค่หัวหน้าหมู่บ้าน ให้รู้ลึกถึงปัญหาเขา ลงไปหลายครั้งเพื่อให้รู้ถึงรากของสิ่งนั้น ก่อนจะดูว่าเราแก้ไขอะไรได้บ้าง เราวางโครงการช่วยทุกอย่างบนกระดาษ เลี้ยงปลา ปลูกผัก ค้นหาน้ำ ก่อนจะนำไปปฏิบัติจริง โดยชาวบ้านต้องยอมรับแล้วอยากลงมือทำจริงๆ นี่คือสิ่งที่บอกคำว่าศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ได้ดีที่สุด”

“สิ่งนี้เมื่อรวมกับวิธีปราชญ์ชาวบ้าน ก็จะเกิดความยั่งยืนในชีวิตของชาวบ้านได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่คนไทย แต่ชาวโลกอย่างสหประชาชาติยังได้นำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้เป็นสิ่งหนึ่งในเป้าหมายแห่งสหัสวรรษอีกด้วย” ม.ร.ว.ดิศนัดดาเผย

รับชมสารคดีชุด “พระราชดำริไร้พรมแดน” ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ข่าวในเครือมติชน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวช่อง 3 และเครือข่าย เอเชีย นิวส์ เน็ตเวิร์ก ในเอเชียอีก 20 ประเทศ