มกอช. จับมือกรมวิชาการเกษตรและ GIZ ติวเข้มผู้ส่งออกผลไม้ไทยภาคตะวันออกใช้งานระบบ e-Phyto เตรียมพร้อมรับมือฤดูผลไม้ปีนี้ หวังช่วยอำนวยความสะดวกการส่งออกผลไม้ไปจีน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลเยอรมัน (GIZ) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการผลไม้ภาคตะวันออก เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้งานใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Phytosanitary Certificate หรือ e-Phyto) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกการส่งออกผลไม้สดจากไทยไปจีน เตรียมพร้อมรับมือฤดูกาลผลไม้ที่กำลังจะมาถึง โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 200 คน ณ โรงแรมริมน้ำกลางจันท์ จังหวัดจันทบุรี

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ มกอช. เปิดเผยว่า มกอช. ได้ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรและ GIZ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ e-Phyto ประเทศไทย เรื่อง “การใช้งานระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto) ของไทย” โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรโลก ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Global Alliance for Trade Facilitation) ซึ่งได้ให้การสนับสนุนแก่ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อระบบการใช้งานใบรับรอง e-Phyto ของไทยผ่าน National Single Window (NSW) เตรียมการแลกเปลี่ยนกับประเทศคู่ค้าทั่วโลก และช่วยให้ผู้ใช้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าพืชของไทยสามารถขอใบรับรองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยคาดว่าเมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ จะทำให้การขอใบรับรองสำหรับการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย

ทั้งนี้ หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้เริ่มเปิดใช้งานระบบ e-Phyto นำร่อง สำหรับกลุ่มผลไม้สด 22 ชนิดที่ส่งออกไปจีน ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ลำไย มะพร้าวอ่อน ขนุน กล้วย สับปะรด ส้มโอ มะม่วง มะขามหวาน น้อยหน่า มะละกอ มะเฟือง ฝรั่ง เงาะ ลองกอง ละมุด เสาวรส ส้มเปลือกล่อน ส้ม ลิ้นจี่ และชมพู่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มกอช. จึงร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและ GIZ จัดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการใช้งานระบบ e-Phyto ของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและส่งออกผลไม้ที่สำคัญของไทย โดยมีตลาดส่งออกสำคัญคือประเทศจีน เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้และโรงคัดบรรจุ สามารถใช้งานระบบ e-Phyto ได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้สอบถาม แลกเปลี่ยนความเห็น ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลผลไม้ที่จะมาถึงในปีนี้

“ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กรมวิชาการเกษตรจะให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอใบ PC แบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ผู้ประสงค์ขอใบ PC จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ e-Phyto ก่อนกำหนดดังกล่าว โดย มกอช. จะร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและ GIZ จัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารการจัดฝึกอบรมได้ทาง www.acfs.go.th และ www.warning.acfs.go.th” เลขาธิการ มกอช. กล่าว