จากข้าราชการ สู่เกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่าง

ร.ต.ท. ธีรวุฒิ คุ้มพานิช

ปี 2564 คุณวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง เห็นถึงความสำคัญของโครงการและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่เกษตรกร จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น

โฮมสเตย์ในนาข้าว

ในบทความนี้เรามาทำความรู้จักกับเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม  ประจำปี 2564 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจให้เกษตรกรทุกคน

ร.ต.ท. ธีรวุฒิ คุ้มพานิช อดีตข้าราชการตำรวจ ที่หันเหชีวิตมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว ตามความใฝ่ฝันในวัยเด็ก

“ผมเป็นลูกชาวนา เติบโตมาในครอบครัวชาวนา หาปลา ปลูกผัก ปลูกหญ้า พอได้กิน เหลือก็แบ่งปัน อยู่กับธรรมชาติ”

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร ลงพื้นที่เพื่อประเมิน

ทำตามความฝัน
ลาออกจากราชการ

“ผมลาออกจากราชการ ตั้งแต่ปี 2547 เพราะอยากสร้างและอยู่ในสังคมที่เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมิตรไมตรีต่อกัน และมีความสุข จึงตัดสินใจลาออกมาเป็นเกษตรกรที่มีความสุข พอลาออก ในฐานะหัวหน้าครอบครัว ผมก็ต้องคิดหาทางทำยังไงให้มีเงิน มีกิน พอใช้ ไม่สร้างภาระหนี้สิน ไม่เป็นภาระลูก-เมีย ก็เลยคิดวางแผนทำการเกษตรบนที่ดินที่มีอยู่ ให้มีครบทั้งนาข้าว ไม้ผล พืชผัก ปลา พูดง่ายๆ ว่าไม่ต้องซื้อเขากิน มันก็ลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง และยังมีรายรับจากการเอาไปขายด้วย”

ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจช่วยกันดำนา

จากแผนในหัว สู่การปฏิบัติ
มาเป็น “ไร่คุ้มพานิช”

“ผมเริ่มจากทำนาก่อน เพราะแต่ก่อนที่ดินผืนนี้เป็นทุ่งนา ก็ช่วยกันกับภรรยา ทำไปทำมาจนชาวบ้าน เพื่อนบ้านข้างๆ คงเห็นความตั้งใจ เลยอาสามาช่วยทำตั้งแต่เริ่มเตรียมแปลงจนข้าวออกรวงช่วยกันเกี่ยวข้าว ได้ผลผลิตมาแบ่งปันกัน สร้างมิตร สร้างรอยยิ้ม สร้างความสามัคคีเกิดขึ้นภายในชุมชนเล็กๆ รอบๆ”

“ไร่คุ้มพานิช” หลายๆ กิจกรรมการเกษตร เกิดเป็น “ไร่นาสวนผสม” และ “เกษตรกรดีเด่น”

แบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านปลูกดาวเรือง

“ตอนนี้เรามีกิจกรรมหลายอย่าง มีโฮมสเตย์ที่อยู่ในนาข้าวและในสวนผสม รวม 18 หลัง ร้านส้มตำลอยฟ้า-กาแฟยอดไม้ บริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งกิจกรรมการเกษตร อย่างท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวได้มาชมไร่นาสวนผสม ซึ่งจะแบ่งพื้นที่ปลูกพืชหลากหลายพันธุ์หลายชนิด เช่น นาข้าว มะพร้าวน้ำหอม 400 ต้น ส้มโอทองดีและทับทิมสยาม รวม 50 ต้น ฝรั่งกิมจู 200 ต้น หน่อข่า 200 ต้น นาบัวหลวง ในเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ เลี้ยงปลาน้ำจืดไว้ 3 บ่อ มีโรงเรือนปลูกเมล่อน 2 หลัง แต่ตอนนี้พักการปลูกและให้ชาวบ้านที่ไม่มีพื้นที่เพาะปลูกหรือว่าต้องเสียค่าเช่าที่ มาปลูกผักปลอดสารพิษ และแบ่งพื้นที่ประมาณ 2 งาน ให้ชาวบ้านปลูกดาวเรืองเพื่อเป็นรายได้เสริม รวมรายได้ทั้งหมดจากการทำไร่นาสวนผสมเมื่อหักค่าใช้จ่าย ประมาณ 700,000 บาทต่อปี

มะพร้าวน้ำหอม ในแปลงเกษตรผสมผสาน

“มาถึงตอนนี้ผมว่าเราอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อน ข้าวปลาอาหารก็แทบไม่ต้องซื้อ พอกินพอใช้ แบ่งปันกัน ผมตัดสินใจไม่ผิดที่พลิกชีวิตมาเป็นเกษตรกร เพราะสิ่งที่ผมทำสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ถึงแม้จะไม่ร่ำรวยก็ได้แบ่งปันผู้อื่น ผมมีความสุขกว่าเมื่อก่อนมาก ครอบครัวก็พลอยมีความสุขไปด้วย และที่ภูมิใจมากอีกอย่างคือ ในปีนี้ผมได้รับคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ต้องขอขอบคุณเกษตรจังหวัดตรัง คณะกรรมการคัดเลือกและเจ้าหน้าที่เกษตร ที่มองเห็นถึงความตั้งใจจริง ในสิ่งที่ผมกำลังทำ มันมีค่าสำหรับผมมาก ขอบคุณทุกคนจริงๆ” ร.ต.ท. ธีรวุฒิ เล่าให้ฟังอย่างมีความสุข

แปลงผักปลอดสารพิษ ในโรงเรือนเมล่อน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ไร่คุ้มพานิช” ร.ต.ท. ธีรวุฒิ คุ้มพานิช เบอร์โทร. 089-292-2056 เพจเฟซบุ๊ก : ไร่คุ้มพานิช ส้มตำลอยฟ้า กาแฟยอดไม้ Rai Kum Panich

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565