หนุ่มวิศวะ หัวใจเกษตร กลับบ้านเกิดสานงานเกษตรผสมผสาน

เมื่อการทำไร่ ทำสวน กลายเป็นภารกิจสำคัญของคนรุ่นใหม่ในนาม “Young Smart Farmer” ผู้นำเกษตรกรยุคใหม่ ที่จะสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงชุมชน ยกระดับสินค้าเกษตรสู่ตลาดยุค 4.0 ปัจจุบัน Young Smart Farmer หลายคนจบการศึกษาในระดับสูง ทั้งปริญญาโทและเอก และมาจากหลากหลายอาชีพ เช่น วิศวกร สถาปนิก ข้าราชการ เจ้าของโรงงาน ฯลฯ ซึ่งจากการประเมินพบว่า ผลผลิตที่ได้มีจำนวนมากขึ้นและมีความแปลกใหม่จากการใช้นวัตกรรม และยังทำให้ต้นทุนลดลง สินค้ามีคุณภาพมาตรฐานจึงเป็นที่สนใจของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นกอบเป็นกำ

คุณมนตรี ศรียงยศ หรือ เอก เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการกลับบ้านเกิดเพื่อมาประกอบอาชีพการเกษตร การสมัครเข้าร่วมเป็น Young Smart Farmer จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดที่อยู่ใกล้บ้าน

แปลงปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน

คุณมนตรี ศรียงยศ หรือ เอก Young Smart Farmer ดีกรีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ ผสมผสานเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพทางด้านเกษตรให้ได้ผลผลิตที่แน่นอน ที่หักเหชีวิตตัวเองก้าวสู่อาชีพเกษตรอย่างเต็มขั้น

คุณมนตรี เล่าว่า ทางครอบครัวได้ทำการเกษตร เช่น ปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผักหมุนเวียน พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน เป็นต้น เมื่อผมเรียนจบวิศวะ ก็ได้มีโอกาสทำงานกับบริษัท เทเลคอม และได้ออกมาเปิดร้านโทรศัพท์มือถือ ทั้งซ่อมซื้อขายครบวงจรในทำเลที่ดีที่สุดของห้างดังในกรุงเทพฯ คือห้างซีคอน สแควร์ กับห้างแฟชั่นไอแลนด์ อยู่ในวงการนี้มาเกือบ 18 ปี ผมมองเห็นว่าเป็นอาชีพที่ได้เงินแต่ไม่มีความยั่งยืน จึงกลับมาทำเกษตรตั้งแต่ปี 2560 ในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งผมมองเห็นว่าอนาคตถ้าระบบไปได้จะอยู่กับเราไปถึงลูกหลานเพราะมีความมั่นคงสูงมาก

ต้นกาแฟโรบัสต้า

คุณมนตรี กล่าวถึงเส้นทางก้าวสู่การเป็น Young Smart Farmer ว่า เกิดจากตนเองสมัครเข้ามาในปี 2563 โดยเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรอำเภอปะเหลียน ด้วยการลงทะเบียนเป็นเกษตรกร จากนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรก็เข้ามาสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ การทำเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก็ทำให้ตนเองมีความรู้เพิ่มขึ้น นำกลับมาพัฒนาฟาร์มของตนเอง โดยปลูกพืชผสมผสานหลายชนิด

แปลงปลูกผักสลัดแบบโรงเรือนยกแคร่

กว่าจะถึงวันนี้

คุณมนตรีเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำการเกษตรคือออกแบบพื้นที่ที่เราจะทำการเกษตรก่อน เพื่อที่จะคำนวณค่าใช้จ่ายและการคุ้มค่าในการลงทุนทำเกษตร ถ้าเราออกแบบก่อนที่จะทำการปลูกก็สามารถแก้ไขได้ทันก่อนที่จะลงทุน ในความคิดของผม การทำเกษตรถ้าเราผิดพลาดคือเสียทั้งเงินและโอกาสบวกกับเวลา

“ฉะนั้น ผมจึงให้ความสำคัญในการเลือกพืชผลแต่ละชนิดที่นำมาปลูก ถ้าเรามีสายพันธุ์ที่ดี แต่ราคาสูงหน่อย ยอมลงทุนดีกว่าที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปของสายพันธุ์เลย เพราะถ้าเรามีสายพันธุ์ที่ชัดเจน อนาคตเราก็สามารถต่อยอดโดยการขายสายพันธุ์ได้ และปัญหาของการทำเกษตรส่วนใหญ่จะหมดเวลากับการรดน้ำ”

การปลูกสับปะรดในสวน

“ผมตัดปัญหาโดยการวางระบบน้ำทั้งหมดเพื่อประหยัดเวลาและเราสามารถกำหนดการให้น้ำให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิดด้วย ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเจริญเติบโตของต้นไม้เลยทีเดียว การที่เราจะทำเกษตรอย่าทำตามกระแสหรือตามคนอื่นเพราะจะไม่ยั่งยืน ผมได้พัฒนาการทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ประหยัดทั้งเวลาและได้ผลดีกว่าแบบดั้งเดิมอีกด้วย และจะพัฒนาแปลงโดยใช้เทคโนโลยีคำนวณปริมาณฝน หรือให้แสงสว่าง (เพื่อบังคับให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาล) ซึ่งทำเกษตรสมัยนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยสุดในการทำเกษตร”

​คุณมนตรี กล่าวว่า หัวใจสำคัญในการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมี 3 ปัจจัยหลักที่ดีก่อน นั่นคือ 1. ดินที่ดีเหมาะสมกับพืช 2. สายพันธุ์ที่เรานำมาปลูกต้องเน้นคุณภาพ 3. ระบบน้ำที่ดีเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด เช่น บางชนิดชอบน้ำโดนใบ บางชนิดก็จะไม่ชอบให้น้ำโดนใบ เป็นต้น ดังนั้น หากต้องการผลผลิตที่แน่นอน ก่อนทำการปลูกต้องทำการออกแบบแปลง ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจาก 80% คือ การเตรียมแปลง 20% คือ การดูแลระหว่างโต

คุณมนตรีและผลิตภัณฑ์ดินปลูกของไร่มนตรี

ปัจจุบันไร่มนตรีปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน จำนวน 230 ค้าง เป็นพืชหลัก นอกจากนี้ ยังปลูกกาแฟทั้งพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้า สับปะรดฉีกตา ผักกางมุ้ง และแก้วมังกร ประมาณ 100 ต้น ซึ่งมีผลผลิตหมุนเวียนออกตลอดทั้งปี พืชหลักที่ปลูกเป็นพริกไทยปะเหลียน ความโดดเด่นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีความเผ็ดร้อนเป็นเอกลักษณ์ และไม่มีปัญหาด้านราคาผลผลิต มีสรรพคุณทางยา ขับลม แก้ปวดท้อง ช่วยขับไขมันส่วนเกิน ใช้เป็นสมุนไพรลดน้ำหนัก แก้ลมวิงเวียน ช่วยย่อยอาหาร

ชุดปลูกผักรักษ์โลก

ชุดปลูกผักรักษ์โลก

เริ่มต้นมาจากการศึกษาการทำเกษตรให้ได้ผลสำเร็จ มีหัวใจหลักคือ ดิน น้ำ สายพันธุ์ เลยได้คิดผสมดินปลูกที่เหมาะสมกับพืชผักทุกชนิด แล้วได้ถือกำหนดดินพร้อมปลูกชื่อ ไร่มนตรี ดินมหัศจรรย์ขึ้นมา ซึ่งเป็นดินปลูกแบบอินทรีย์ได้รับมาตรฐาน Q เป็นดินที่มีสารอาหารครบ เหมาะแก่การปลูก มีความเป็นกรดด่าง pH 6.5 ซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุดในการเจริญเติบโตของพืชผัก เนื้อดินผ่านการบดละเอียดและผสมโดยเครื่องมือที่ทันสมัย มีส่วนผสม มูลไก่ มูลวัว EM ตัวปรับสภาพดินที่ผ่านการหมักเป็นอย่างดี โดยบรรจุถุงน้ำหนัก 7 กิโลกรัม ทำการจำหน่ายร้านขายต้นไม้และตามห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง

นอกจากนี้ มีช่องทางการขายออนไลน์ พบปัญหาเรื่องค่าขนส่งที่คิดตามน้ำหนักสินค้า ทำให้เมื่อรวมกับราคาของดินแล้วทำให้ราคาสูงจนเกินไป จึงคิดวิธีใหม่ที่เราสามารถจัดส่งและได้มูลค่าเพิ่มขึ้น จึงถือกำเนิดเป็นชุดปลูกผักรักษ์โลก ซึ่งมีเมล็ดอยู่ในป้ายไร่มนตรี แค่เปิดฝากระถางแล้วเติมน้ำให้ดิน นำเมล็ดหยอดลงดิน ปิดฝาไว้ 2-3 วัน หลังจากนั้นทำการเปิดฝา ระยะเวลาเติบโตขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผัก

ผลิตภัณฑ์จากไร่มนตรี

ความคาดหวังหรือเป้าหมายในอนาคต

คุณมนตรี กล่าวว่า ถ้าผมทำไร่มนตรีของผมให้มีรายได้ที่แน่นอนแล้ว ผมจะตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความรู้แต่ขาดเงินลงทุน (เพราะเกษตรกรกู้เงินยากมาก) และให้ความรู้ว่าเราควรจะลงทุนปลูกอะไรเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยสุด เพราะ 80% คือการลงทุนครั้งแรก 20% คือการดูแลรักษากว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิต

หากใครสนใจอยากเยี่ยมชมไร่มนตรีติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณมนตรี ศรียงยศ โทร. 082-826-6416 หรือสั่งซื้อได้ที่ Facebook : Montree Trang