บุรีรัมย์ปลื้มผ้าซิ่นตีนแดง ได้ GI ดันข้าวหอมฯ ภูเขาไฟจ่อคิว

บุรีรัมย์ – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดส่งเสริมผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indecations หรือ GI) กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชน

ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ขึ้นชื่อคือ “ผ้าซิ่นตีนแดง” ได้รับอนุญาตจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นสินค้าที่ได้รับเครื่องหมาย GI แล้ว เนื่องจากเป้นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยผ้าซิ่นตีนแดงเป็นผ้าไหมลายเอกลักษณ์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ แต่ละปีจะมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีอยู่กว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งหลังจากที่ผ้าซิ่นตีนแดงได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ก็ได้มีกลุ่มผู้ผลิตผ้าซิ่นตีนแดง 6 ราย ยื่นใช้เครื่องหมาย GI ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มผู้ผลิต ทั้งกระบวนการผลิต และวัตถุดิบที่นำมาใช้

ทั้งนี้ยังเตรียมเสนอให้ “ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ” ขึ้นทะเบียน GI เพิ่มอีก 1 ผลิตภัณฑ์ด้วย เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่มอดดับสนิทแล้วถึง 6 ลูก จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ ที่มีความแตกต่างจากที่อื่น เพราะดินภูเขาไฟจะมีแร่ธาตุอาหารที่หลากหลาย

นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ประโยชน์ของเครื่องหมาย GI กลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตสามารถนำเครื่องหมายนี้ไปติดที่บรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ  ซึ่งเป็นการยกระดับและเพิ่มมูลค่าของสินค้า ทั้งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะผ้าซิ่นตีนแดงและข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอยู่แล้ว หากได้รับ GI จะยกระดับเป็นสินค้าชั้นพรีเมียมและสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด