อ.ส.ค.จับมือกรมหม่อนไหม พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ผลสดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

อ.ส.ค.ไอเดียเจ๋ง จับมือกรมหม่อนไหมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ผลสดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หวังเพิ่มความหลากหลายภายใต้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คและช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวหม่อนไหม

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อ.ส.ค. และกรมหม่อนไหม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมัลเบอร์รี่ผลสดร่วมกับผลิตภัณฑ์นมในหลายรูปแบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่สนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่และนมของอ.ส.ค. ภายใต้แบรนด์ไทย–เดนมาร์คเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่ ณ. ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้