โครงการเพื่อพ่อเพื่อแผ่นดิน อนุเคราะห์รถแทรกเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่

เมื่อเร็วๆ นี้ ผศ. สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ ลาภมหานนท์ ประธานกองทุนแสนสาหัส โครงการเพื่อพ่อเพื่อแผ่นดิน ในการอนุเคราะห์รถแทรกเตอร์เพื่อปรับปรุงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ณ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่

โครงการเพื่อพ่อเพื่อแผ่นดิน (กองทุนแสนสาหัส) โดย นายสมศักดิ์ ลาภมหานนท์ ประธานกองทุน กล่าวว่า เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มีการจัดตั้งกองทุนแสนสาหัส โครงการเพื่อพ่อเพื่อแผ่นดินขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ชุมชน โรงเรียน และวัด ที่มีความสนใจทางด้านการเกษตร ขาดแคลนทรัพยากรด้านการเกษตร จึงได้มีการเข้ามาช่วยเหลือโดยการให้ความอนุเคราะห์รถแทรกเตอร์ รถแบ๊คโฮ เพื่อช่วยในการปรับไถดิน สร้างแหล่งน้ำในพื้นที่สำหรับทำการเกษตร

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร ส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ สร้างรายได้จากการเกษตร โดยได้รับความอนุเคราะห์รถแทรกเตอร์จากกองทุนฯ ใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อในอนาคตทางมหาวิทยาลัยจะมีรายได้นำมาบริหารจัดการเพื่อการศึกษาให้บุตรหลานของเกษตรกรที่ขาดแคลนหรือยากจนได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ศึกษาต่อด้านการเกษตรต่อไป