กรมหม่อนไหมดันอุตสาหกรรมไหมไทยขึ้นแท่นสู่ตลาดโลก จัดการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน

กรมหม่อนไหมดันอุตสาหกรรมไหมไทยขึ้นแท่นสู่ตลาดโลก จัดการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์ครบวงจร เฟ้นหาสุดยอดนักดีไซน์ออกแบบชุดผ้าไหม-มือทอระดับชาติ พร้อมนำสุดยอดฝีมืออวดโฉมผลงานในงาน“ตรานกยูงพระราชทานฯ” ครั้งที่ 12 ที่เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 60

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าเพื่อกระตุ้นเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่ตลอดไป กรมหม่อนไหมจึงได้จัดงาน “ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2560” ระดับประเทศขึ้นเป็นประจำทุกปี

ปัจจุบันผ้าไหมไทยเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ทั้งในด้านความสวยงามและความมีเอกลักษณ์ ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกสูงมีตลาดการส่งออกกว้างขวางเกือบทั่วโลก เพราะผ้าไหมทอด้วยมือที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงาม มีความแวววาวในตัวเองมีลวดลายและสีสันโดษเด่นเป็นพิเศษ แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆ ไหมไทยจึงได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพดีและเป็นสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคในต่างประเทศตลาดส่งออกที่สำคัญ จึงจำเป็นที่กรมหม่อนไหมต้องสร้างเวทีในการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การออกแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรและผู้ประกอบการพัฒนาฝีมือและการผลิตรองรับอุตสาหกรรมไหมไทยครบวงจรที่กำลังขยายการเติบโตในตลาดภายในและต่างประเทศ

“ ปัจจุบันผ้าไหมไทย ได้รับการยอมรับในตลาดโลกทั้งด้านความงดงามของสีสันและลวดลาย รวมถึงฝีมือการทอผ้าของคนไทยได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นบรรพบุรุษมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน จนกลายเป็นสินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มขยายการเติบโตทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ” รมช.เกษตรฯ กล่าว

ด้านนางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อน กล่าวถึงรายละเอียดในการจัดประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2560” ระดับประเทศที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ว่า แบ่งประเภทการประกวดออกเป็น 34 ประเภท ประกอบด้วย 1) การประกวดเส้นไหมไทยพื้นบ้าน 6 ประเภท 2) การแข่งขันศิลปะการแสดงภูมิปัญญาหม่อนไหม 1 ประเภท 3) การประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 20 ประเภท 4) การประกวดผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม/รังไหม 2 ประเภท 5) การประกวดออกแบบชุดผ้าไหม 2 ประเภท 6) การแข่งขันทำสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม (ประดิษฐ์พานพุ่มรัชกาลที่10) 1 ประเภท และ 7) การประกวดผลิตภัณฑ์จากทายาทหม่อนไหม 2 ประเภท

โดยการประกวดที่เป็นไฮไลท์สำคัญได้แก่ การประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 20 ประเภท แบ่งเป็นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีทอง 8 ประเภท อาทิ ผ้ามัดหมี่ลายโบราณ สีธรรมชาติ ผ้าโฮล(สตรี) สีธรรมชาติ ผ้าโฮล(บรุษ) สีธรรมชาติ ผ้าโฮล(สตรี) สีเคมี ผ้าโฮล(บรุษ) สีเคมี ผ้าแพรวา สีธรรมชาติ ผ้าพื้น สีธรรมชาติและผ้าคลุมไหล่ สีธรรมชาติ ส่วนผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีเงิน 2 ประเภท ประกอบด้วยผ้ามัดหมี่ลายประยุกต์ สีธรรมชาติ และผ้าพื้น สีเคมี ในขณะที่ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงิน 9 ประเภท ประกอบด้วย ผ้าแพรวา สีเคมี ผ้าแพรวา สีธรรมชาติ ผ้ายก ผ้าจก ผ้าขิด ผ้าหางกระรอก ผ้ามัดหมี่ สีเคมี ผ้ามัดหมี่ สีธรรมชาติ ผ้าขาวม้า และสีเคมี ส่วนผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีเขียว 1 ประเภท ได้แก่ ผ้าเทคนิคผสม

สำหรับ รางวัลชนะเลิศการประกวดในทุกประเภทในครั้งนี้ จะนำไปจัดแสดงภายในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560” ที่กรมหม่อนไหมเตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2560 ณ. ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เข้ารับโล่พระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ