หนุนตลาดกลางข้าวสาร พณ.เปิดยื่นซอง มิ.ย. แห่งแรกทันเปิด’60

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารในไทยเป็นครั้งแรกว่า จะใช้วิธีเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้หรืออย่างช้าเดือนกรกฎาคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ ให้สามารถเปิดดำเนินการตลาดกลางข้าวสารให้แล้วเสร็จได้ภายในสิ้นปี 2560 ทั้งนี้ กรมได้ลงพื้นที่สำรวจและดูสถานที่ของภาคเอกชนแล้วโดยจะเลือกใช้เป็นพื้นที่จัดตั้งตลาดกลางข้าวสารก่อน 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดต่อยอด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ของบริษัทปทุมไรซมิลฯ จ.ปทุมธานี และพื้นที่ขององค์การคลังสินค้า (อคส.) แถวราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ซึ่งโครงการนี้จะใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท และสถานที่จัดตั้งอยู่ชานเมือง เพราะมีระบบโลจิสติกส์ที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการขนส่งและการเดินทางมาเลือกซื้อข้าวสารของผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ

นางนันทวัลย์ กล่าวว่า แนวคิดการจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร เนื่องจากเล็งเห็นว่าไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก แต่ละปีมีผลผลิตข้าวสารเฉลี่ย 20 ล้านตัน ส่งออก 10 ล้านตัน และบริโภคในประเทศ 10 ล้านตัน แต่กลับไม่มีตลาดกลางข้าวสารที่เป็นสถานที่ค้าขายให้ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งผู้ค้าส่งและค้าปลีกข้าวสารในประเทศ มาเลือกซื้อสินค้า หากตั้งตลาดกลางแล้วเสร็จ จะทำให้ทั้งผู้ส่งออก โรงสีข้าว เกษตรกร ได้พบโดยตรง ถึงมือเกษตรกรไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และราคาข้าวจะดีขึ้น

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด