“เอ็นไอเอ” เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) รุ่น 5

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (คนกลาง) พร้อมด้วย ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อํานวยการด้านระบบนวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวเปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) รุ่นที่ 5 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองร่วมกันแบบครบทุกมิติ ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง ให้สามารถบริหารจัดการเมืองให้กลายเป็น “เมืองแห่งนวัตกรรม” ที่สมบูรณ์ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 1-4 มาร่วมเสวนาหัวข้อ “นักบริหารเมืองด้วยนวัตกรรม” ได้แก่ ผศ.ดร. สักรินทร์ แซ่ภู่ (คนที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม การออกแบบและศิลปะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง นายตฤณ ทวิธารานนท์ (คนที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดร.จักรกฤษณ์ เหลืองเจริญรัตน์ (คนที่ 1 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท เก็นสเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี (คนที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออริจิน จำกัด ณ สุรวงศ์ บอลรูม 1 โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ เมื่อเร็วๆ นี้