ต้อนรับท่องเที่ยวขนอม น้อมนำพุทธศาสนา แห่ผ้าขึ้นธาตุ เจดีย์ปะการัง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ วัดจันทน์ธาตุทาราม (เขาธาตุ) นำโดย พระมหาสิวริศร์ สุทฺธิมโน รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดจันทน์ธาตุทาราม ร่วมกับ เทศบาลตำบลท้องเนียน, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม, พี่น้องประชาชนตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จัดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เจดีย์ปะการัง เนื่องในวันวิสาขบูชา (วันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา) ประจำปี 2565 โดยมี พลตรีสุรเทพ หนูแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดถวาย “ผ้าพระบฎ” (หรือพระบต) ห่มผ้าเจดีย์ปะการัง โดยมี นายทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ในนามผู้รับผิดชอบการจัดขบวนแห่ผ้าและจัดเตรียมสถานที่บริเวณพิธีกรรมทางศาสนา, นายวิโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม, นายกกนกพร เดชเดโช เป็นประธานงานทอดผ้าป่าสามัคคี, พร้อมด้วย สส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ กว่า 900 คน ณ วัดจันทน์ธาตุทาราม (เขาธาตุ) ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

สำหรับแห่ผ้าขึ้นธาตุ เจดีย์ปะการัง เป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอขนอม จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ของทุกปี โดยจะมีในส่วนของขบวนแห่เครื่องสักการะ ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขบวนเหล่านางรำ ขบวนกลองยาว และขบวนผ้าพระบฏ ตั้งแต่โบสถ์ วัดจันทน์ธาตุทาราม ไปยัง เจดีย์ปะกัง ด้วยระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ที่มีลักษณะเป็นเนินเขาชัน และในช่วงกลางคืนจะมีพิธีเวียนเทียนธูปอีกด้วย ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ชาวอำเภอขนอม หรือเมืองนครศรีธรรมราชเท่านั้น ยังมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศที่มีความศรัทธาต่อเจดีย์ปะการัง ได้เดินทางเข้าร่วมแห่ผ้าพระบฎในโอกาสวิสาขบูชา ที่ถือกันว่าเป็นโอกาสอันเป็นมงคลและมหากุศลยิ่ง