พลังแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ชาวสวนมะม่วง ราชบุรี จับมือแม็คโคร พลิกวิกฤตสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

คำว่า “โอกาส” ของทุกคนคืออะไร?

สำหรับ “ราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์” เกษตรกรผู้เป็น ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี บอกว่า โอกาสของเขาก็คือ การที่คนในชุมชน และท้องถิ่นของเขามีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น จากยอดขายมะม่วงคุณภาพที่เพิ่มขึ้นหลังส่งขายกับแม็คโคร !

โอกาสที่ “ราเชนทร์” และเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ตลอดจนชาวบ้านบ้านในพื้นที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้รับ เป็นหนึ่งในโมเดลความสำเร็จของ “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ที่ “แม็คโคร” ใช้ความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และผู้นำอาหารสด ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรจนประสบความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และรายได้ที่จับต้องได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรรายย่อยของไทย

ราเชนทร์ เล่าว่า “เราและลูกสวนเกษตรกรเครือข่าย 29 ราย ส่งมะม่วงคุณภาพส่งออก อาทิ พันธุ์น้ำดอกไม้ ให้กับแม็คโครมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้เราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทำให้ส่งออกมะม่วงได้น้อยลง ขณะที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น เมื่อแม็คโครเข้ามาช่วยรับซื้อ ก็ทำให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้ ที่สำคัญได้วางแผนการผลิตร่วมกันและเรียนรู้มาตรฐานต่างๆ ที่เป็นระบบสากล ทั้งการตรวจเช็คคุณภาพสินค้า ตรวจเช็กการบริโภค การบรรจุสินค้า ภายใต้การใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อพัฒนามะม่วงให้ได้มาตรฐาน มีรสชาติดีที่สุด ตรงตามความต้องการของตลาด”

 

ราเชนทร์ ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ปราชญ์มะม่วง” แห่งจังหวัดราชบุรี ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา เขาได้ชื่อว่า เป็นคนคิดต้นแบบการบ่มมะม่วงด้วยก๊าซเอทิลีน ที่นอกจากจะปลอดภัยต่อคนงาน ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยให้มะม่วงมีเนื้อสัมผัสแน่น ไม่เละ ไม่เน่าเสียง่าย เพิ่มระยะเวลาในการวางจำหน่ายได้นานขึ้น เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น

“จุดเด่นของเราคือ ความใส่ใจในการบ่ม เราบ่มด้วยก๊าซเอทิลีน มีนวัตกรรมห้องบ่มเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ผู้ปฏิบัติการบ่มปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนให้เกษตรกร นอกจากนี้ยังมีเทคนิคในการตัดขั้ว ทิ้งยาง 30-40 นาที ลดความเสียหายป้องกันเชื้อโรค รวมถึงการพัฒนาคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วย”

นอกจากเกษตรกรผู้เป็นสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนฯ แล้ว “ราเชนทร์” ยังนำพา “โอกาส” จากการรับซื้อมะม่วงคุณภาพของแม็คโคร ไปยังกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายของสมาคมชาวสวนมะม่วงอีก 70 กลุ่ม ที่มีสมาชิกกว่า 6,000 ราย ช่วยชาวสวนในพื้นที่อื่นๆ ระบายผลผลิตด้วย

“การทำงานร่วมกับแม็คโคร ทำให้มะม่วงของพวกเราขายได้มากขึ้น โดยเฉพาะพันธุ์น้ำดอกไม้ ที่มีชื่อเสียง ที่สำคัญทำให้คนในชุมชนมีงานทำ ไม่ใช่แค่เกษตรกรผู้ปลูก แต่ยังรวมถึง คนทำงาน คนแพ็ก คนติดสติกเกอร์ ทุกคนมีความสุข มีรายได้”

ส่วน “ราเชนทร์” เขายังคงไม่หยุดที่จะคิดและทำงานร่วมกับแม็คโคร เพื่อต่อยอดในทุกด้าน ไม่ว่าเป็น การพัฒนามะม่วงไทยให้รับประทานแล้วอร่อย การเปิดตลาดให้กับมะม่วงพันธุ์โบราณ

ด้าน “ศิริพร เดชสิงห์” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เสริมว่า แม็คโคร ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนก่อนนำผลผลิตจากสวนมาส่งถึงมือลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการร้านอาหาร ลูกค้าทั่วไป ตั้งแต่การคัดเลือก การเก็บเกี่ยว การขนส่ง ตลอดจนการเก็บรักษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี เป็นตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนามาตรฐาน ภายใต้แพลตฟอร์มแห่งโอกาส ที่นำมาซึ่งรายได้ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

สำหรับในปี 2565 นี้ แม็คโครวางแผนช่วยรับซื้อผลผลิตจากชาวสวนมะม่วงทั่วประเทศเอาไว้ราว 3,500 ตัน กระจายในทุกช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ทั้ง แม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ แม็คโครคลิก ซึ่งจะช่วยเพิ่ม “โอกาส” ให้กับเกษตรกรจำนวน 218 ครัวเรือน ใน 21 จังหวัด โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็นหนึ่งในนั้น

หากศิลปินไทย “มิลลิ” เป็นผู้ปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์ “ข้าวเหนียวมะม่วง”ในเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลก แม็คโครก็น่าจะเป็นผู้ส่งมอบโอกาสให้ชาวสวนมะม่วง ที่ช่วยขับเคลื่อนพลังของซอฟต์พาวเวอร์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการจำหน่ายอาหารสด ที่เปิด “โอกาส” ให้แก่เกษตรกรรายย่อยทั่วไทย