มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ดันผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4  “ภายใต้แนวคิด 9 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมนำเศรษฐกิจปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนแนวความคิด ประสบการณ์ สนับสนุนการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมไปจัดแสดงเผยแพร่สู่สาธารณชน ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี