ชูสหกรณ์ฯ เมืองลับแล ‘ต้นแบบ’

นายศิวะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด ว่า ผลผลิตทางเกษตรสำคัญในพื้นที่อย่างหลงลับแล หลินลับแล ที่เริ่มออกสู่ตลาดในขณะนี้ กรมมีกลไกช่วยกระจายสินค้าถึงผู้บริโภคให้เร็วที่สุด ผ่านศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์ที่มีอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มไลน์สหกรณ์ที่เสนอซื้อขายสินค้าเกษตรกันได้อย่างใกล้ชิด และมีกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้สินเชื่อแก่สหกรณ์รับซื้อสินค้าของสมาชิกเพื่อพยุงราคาอีกด้วย

สำหรับสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลฯ มีความเข้มแข็ง มี 4 สาขา รวมสมาชิกกว่า 8,000 คน มีการรับซื้อสินค้าจากสหกรณ์เครือข่ายแปรรูป และส่งออกอย่างครบวงจร และยังเปิดพื้นที่ของสหกรณ์ฯ เป็นตลาดสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรนำสินค้าที่ผลิตได้มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวโดยตรง โดยไม่ผ่านคนกลาง ทำให้มีรายได้มากขึ้น และได้เรียนรู้เรื่องการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์อื่นๆ ทั่วประเทศ

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด